Bankų komunikacijos priemonių prieinamumas vartotojui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankų komunikacijos priemonių prieinamumas vartotojui
Alternative Title:
Accessibility of bank communication media to the consumer
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 68-75
Keywords:
LT
Komunikacijos priemonės; Bankai; Prieinamumas; Efektyvumas; Banko komunikacijos; Bankų paslaugos; Elektroninė bankininkystė; Kredito kortelės; Banko sąskaitos; Bankų paskolos.
Summary / Abstract:

LTBanko teikiamų paslaugų kokybė tampa vis aktualesne finansų institucijų problema. Bankai teikdami paslaugas internetu pritraukia daugiau klientų, kurie taupo savo laiką. Nauda akivaizdi: vartotojai patenkinti paslaugų patogumu, aptarnavimo greičiu atliekant operacijas, bet kuriuo metu bei nedideliais paslaugų įkainiais. Didėjanti komunikacijos sparta ir augantis informacijos kiekis sąlygoja informacinių technologijų naudojimą bei pritaikymą. Problema išlieka ta, kad bankų teikiamų paslaugų formų naudojimas nevisiems vartotojams yra prieinamas. Straipsnyje pateikti atlikto tyrimo, įvertinančio pagrindines problemas trukdančias pasinaudoti elektroninėmis bankų paslaugomis, rezultatai. Tyrimas parodė, jog respondentų galimybę naudotis naujomis technologijomis stipriai įtakoja jų gaunamų pajamų kriterijus bei naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai. Kita didelė problema – nepakankamas saugumas, nes dabartinė „Interneto“ technologija negarantuoja visiško saugumo, kadangi nesutrinkamos kompiuterio tinklų apsaugos sistemos yra kūrimo stadijoje. [Iš leidinio]

ENThe quality of service provided by banks is becoming an ever more relevant problem of financial institutions. By providing internet banking services, banks attract more clients, who want to save time. The benefits to customers are obvious: consumers are happy with the convenience of the service and the speed of performing internet banking operations at any time and with reasonable service charges. The growing speed of communication and the increase in information conditions the use and application of information technologies. The problem remains that this type of service offered by the banks is not accessible to all consumers. The article presents the results of a study done to assess the basic problems that prevent clients from using electronic banking services. The research showed that respondents’ chances of using the new technology is strongly influenced by criteria such as their income level and their level of skill at using a computer. Another major problem is inadequate security, as present Internet technology does not guarantee complete security, foolproof computer network security systems being still at the design stage. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2031
Updated:
2018-12-20 23:05:14
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: