Metaphorische Kollokation : zwischen Metapher und Phraseologismus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Metaphorische Kollokation: zwischen Metapher und Phraseologismus
Alternative Title:
Metaforinė kolokacija: tarp metaforos ir frazeologizmo
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 290-297
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmas; Idioma; Kolokacija; Leksinis vienetas; Metafora; Metaforinė kolokacija; Collocation; Idiom; Lexical unit; Metaphor; Metaphorical collocation; Phraseological unit; Phraseologismus.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Leksinis vienetas; Metafora; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
EN
Collocation; Idiom; Lexical unit; Metaphor; Metaphorical collocation.
Summary / Abstract:

LTKolokacijos – pastaraisiais metais daug diskusijų keliantis ir visų šalių lingvistų plačiai nagrinėjamas leksinis vienetas, dominantis ne tik lingvistus, bet ir užsienio kalbų mokymo specialistus bei vertėjus. Šiame straipsnyje autorė bando nustatyti kolokacijų vietą leksinių vienetų sistemoje. Išskiriama ir plačiau aptariama viena kolokacijų klasė – metaforinės kolokacijos ir svarstoma, kokiais kriterijais remiantis būtų galima ją apibrėžti. Teoriniai apmąstymai leidžia teigti, kad metaforinės kolokacijos negalima visiškai tapatinti nei su metaforomis, nei su idiomomis, o reiktų suvokti kaip savarankišką leksinį vienetą. [Iš leidinio]

ENCollocations are lexical units lately causing many discussions and widely explored by linguists, foreign language teaching specialists and translators. The author of the paper attempts to determine the place of collocations in the system of lexical units. The paper points out and discusses one class of collocations, i.e. metaphor collocations, and considers what criteria could be used to define this class. Theoretical considerations lead to the statement that metaphor collocations cannot be fully identified with either metaphors or idioms, but rather perceived as independent lexical units.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20280
Updated:
2018-12-17 12:20:54
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: