Lithuanian media coverage of the September 11th events, and their aftermath

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian media coverage of the September 11th events, and their aftermath
In the Book:
America: Sovereign Defender or Cowboy Nation?. Aldershot: Ashgate, 2005. P. 163-174
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Užsienio politika; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Žiniasklaida; Terorizmas; 2001 spalio 11 d. įvykiai; Rugsėjo 11 d. įvykiai; Lietuvos ir JAV santykiai.
Keywords:
LT
2001 spalio 11 d. įvykiai; Lietuvos ir JAV santykiai; Rugsėjo 11 d. įvykiai; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police; Užsienio politika / Foreign policy; Žiniasklaida / Media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas - 2001 m. rugsėjo 12-17 d., spalio 8-11 d. (po JAV karinės atakos Afganistane) ir gruodžio 10-12 d. (po Talibu režimo žlugimo) straipsniai šia tematika didžiausiuose to laikotarpio Lietuvos dienraščiuose: “Lietuvos ryte” ir “Respublikoje”. Tyrimo tikslas: nustatyti, kaip žiniasklaidoje buvo vertinami rugsėjo 11-os įvykiai, JAV vyriausybės politika, o taip pat požiūris į terorizmą. Turinio analizei buvo naudojamas Mičigano universiteto sociologų parengtas kodifikatorius. Viso išanalizuoti 103 straipsniai. Lietuvių visuomenės nuomonė JAV atžvilgiu apskritai ir ypatingai rugsėjo 11-os įvykių atžvilgiu gali būti charakterizuojama kaip ryškiai pro-amerikietiška. Rugsėjo 11-os įvykiai buvo charakterizuojami kaip „siaubas”, „blogis”, „beprotybe”. Spalio mėnesį, kai prasidėjo karinė operacija Afganistane, spaudoje kiek sumažėjo simpatijų JAV vykdomai politikai (taip atsitiko ir daugelyje kitų šalių). Tačiau gruodį, kai Talibų režimas žlugo, simpatijos JAV greitai sugrįžo. Lyginant su kitomis šalimis, kur buvo atlikta analogiška spaudos analize (Kinija, Rusija, Kolumbija, Vokietija, Indija, Egiptas), rugsėjo 11-os įvykių pasmerkimas Lietuvos spaudoje buvo didžiausias. [Iš leidinio]

ENThe paper analyzes Lithuanian news media coverage of the September 11th, 2001 terrorist attacks in New York and the reporting on the American military campaign to overthrow the Taliban regime in Afghanistan (October-December 2001). Content analysis was performed on 103 articles covering these two events in the two largest Lithuanian dailies: „Lietuvos Rytas“ and „Respublika.“ Its purpose was to determine the prevailing in the national news media views on events of September 11th, 2007, as well as opinions on U.S. foreign policy and attitudes towards terrorism in general. Content analysis was performed using the methodology developed by Michigan State University sociologists. Lithuanian news media can be characterized as strongly pro-American, and was especially pro-US in its coverage of the September 11th, 2001 attacks in New York. The terrorist bombings were almost unanimously denounced as „horrific,“ „evil,“ and „insanity.“ With the start (in October 2001) of the US military campaign to overthrow the Taliban regime in Afghanistan, pro-American sympathies in the press declined somewhat, as it happened in many other countries worldwide. However, when in December 2001 the Taliban regime was ousted from power by the Americans and its Afghanistani allies, sympathies towards the US rose again. In comparison with similar media coverage analysis in China, Russia, Columbia, Germany, India and Egypt, Lithuania was characterized as being more pro-American in its reporting on the September 11th events and their aftermath. [From the publication]

ISBN:
0-7546-4428-6
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2024
Updated:
2013-04-28 15:35:33
Metrics:
Views: 18
Export: