Элита и повсавдневность земских судов Упитского повета в 1566-1588 гг. (по материалам упитских земских судов)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Элита и повсавдневность земских судов Упитского повета в 1566-1588 гг. (по материалам упитских земских судов)
Alternative Title:
The Elite and Land Courts of Upyte District in 1566-1588
In the Journal:
Соцiум. 2005, 5, с. 41-50
Keywords:
LT
Elitas; Upytė; Žemės teismai; Kasdienybė; Teismo vykdytojai; Teisėjai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Upytės pavieto žemės teismo nariai ir jų institucijos darbas iki Trečiojo Lietuvos Statuto priėmimo 1588 m. – žemės teismo įsteigimas, jo darbo vieta, žemės teismo funkcionavimo bekaralmečiais klausimas. Darbe nagrinėjamas ir tolimesnės žemės teismo pareigūnų karjeros galimybė, gaunant aukštesnes pareigas tame pačiame paviete arba paskyrimus į centrinio (tokių paskyrimų tada buvo du) Vilniaus pavieto žemės teismą. Aptarta pačio poreforminio žemės teismo, kaip formaliai savarankiškos bajoriškosios regioninės institucijos, reikšmė. Atskirai pabrėžta ir notarinė žemės teismo funkcija, nulėmusi tolesnį juridinės kultūros vystymąsi. Palyginta teisminių ir notarinių įrašų dalis pavieto žemės teismo knygose. Darbo pabaigoje taip pat pateikiamas išlikusių to laikotarpio Upytės žemės teismo knygų sąrašas. Yra ir Upytės žemės teismo pareigūnų bei bendrų žemės ir pilies teismams pavieto vaznių vardinis sąrašas bei pavieto žemėlapis. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the members of the land courts of Upytė district (powiat) and on the work carried out by their institutions until the adoption of the Third Statute of Lithuania in 1588. It discusses the establishment of a land court, its work location, and the question of its operation in the periods devoid of kingly rule. The article examines the possibility of advancing the career by land court officials while being promoted to a higher office in the same district or appointed to the land court of the central district of Vilnius (in that period, there would be two such nominations). Also discussed are the implications of the post-reform land court as a formally autonomous regional institution of the nobility. Special emphasis is made upon the function of a land court, the function which determined the further course of the development of legal culture. Moreover, parts of the legal and notarial records from the land court books have been compared. At the end of the work, the list of the surviving Upytė land court books from that period is presented. Another surviving list contains the names of Upytė land court officers and of the common district voznies for land and castle courts. The district map has also been found.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2013
Updated:
2013-04-28 15:35:27
Metrics:
Views: 6
Export: