On the problem of skills development in learning foreign languages at the universities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the problem of skills development in learning foreign languages at the universities
Alternative Title:
Įgūdžių ugdymo klausimu mokant užsienio kalbų universitete
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTKalbinių įgūdžių formavimas - tai ilgalaikis procesas, susidedantis iš daugelio etapų ir apimantis įvairiausius mokymo bei mokymosi aspektus. Kai kurie įgūdžių formavimo pedagoginiai, psichologiniai bei metodiniai aspektai aptariami šiame straipsnyje. Kalbinių įgūdžių sėkmingam formavimui didelę įtaką turi šilta, humanistinė atmosfera pratybų metu, nuoširdus savitarpio dėstytojo ir studentų bendravimas bei bendradarbiavimas mokantis įveikti kalbinius sunkumus. Tiek dėstytojai, tiek ir studentai privalo žinoti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo principus, mokėti jais vadovautis kasdieniniame darbe auditorijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įgūdžių formavimas; Užsienio kalbų mokymas; Universitetai; Skills development; Learning foreign languages; University.

ENFormation of linguistic skills is a long-term process, comprising numerous stages and including the most diverse aspects of teaching and learning. Certain pedagogical, psychological and methodical aspects of skill formation are discussed in this article. Warm, humanistic atmosphere during training, sincere communication and cooperation of the lecturer and the students when learning to overcome the linguistic difficulties have significant influence to successful formation of linguistic skills. Lecturers as well as students must be aware of mutual communication and cooperation principles and to be able to follow them during routine class work.

ISBN:
9986197392
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2011
Updated:
2013-04-28 15:35:26
Metrics:
Views: 17
Export: