Lietuvių ir latvių kalbų funkcinių stilių lingvistiniai požymiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir latvių kalbų funkcinių stilių lingvistiniai požymiai
Alternative Title:
Linguistic features of functional styles in Lithuanian and Latvian
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 115-120
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTGretinant lietuvių ir latvių kalbų mokslinio ir grožinio stiliaus tekstų struktūrą statistiniais metodais, parodoma, kad dėl nelingvistinių faktorių poveikio to paties funkcinio stiliaus lingvistiniai požymiai lietuvių ir latvių kalbų tekstuose skiriasi mažiau negu to paties funkcinio stiliaus tekstai, parašyti skirtingomis kalbomis. Straipsnyje pripažįstama, kad kai kuriuos aptartus kalbos dalių skirtumus (daiktavardžius ir su jais susijusias kalbos dalis, sakinio ilgį) gali lemti kiek skirtingos tyrimo imtys. Kadangi statistiniai duomenys, jų interpretacija priklauso ir nuo tyrėjų užsibrėžtų tikslų, siūloma parengti lietuvių ir latvių funkcinių stilių gretinamojo tyrimo bendrą programą.Reikšminiai žodžiai: Funkcinis stilius; Postilis; Lingvistiniai požymiai; Kalbos dalys.

ENA comparison of scientific and belles-letters style textual structures in Lithuanian and Latvian using statistical methods shows that owing to the effect of non-linguistic factors, the linguistic features of Lithuanian and Latvian texts having the same functional style and written in the same language differ less than those found in texts having the same functional style but written in different languages. It is admitted in the article that some differences connected with parts of speech (nouns and related parts of speech, sentence length) may be determined by slight differences in the samples taken for analysis. Since statistical data and their interpretation also depend on the objectives set by researchers, it is purposeful to develop a universal programme related to contrastive research of functional styles in Lithuanian and Latvian.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos moksliniame stiliuje / Vida Žilinskiene. Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 46, p. 173-183.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/200
Updated:
2013-04-28 15:14:26
Metrics:
Views: 31
Export: