Vėjas iš Aistmarių : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Vėjas iš Aistmarių: recenzija
Recenzuojama knyga: Vėjas iš Aistmarių / Jurgis Mališauskas 2004. 256 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Jurgio Mališausko straipsnių rinkinys „Vėjas iš Aistmarių“. Rinkinį sudaro 19 straipsnių, kurie skirti vien tik Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos, raštijos ir etnografijos problemoms. Autoriaus darbams būdingas mokslinis tikslumas, dalyko išmanymas ir gausi faktinė medžiaga, tačiau dėl struktūros nebuvimo knygoje sunku greitai surasti panašios temos straipsnius. Tematiškai organizuota struktūra ne tik būtų pagelbėjusi skaitytojui lengviau orientuotis knygoje, tačiau būtų disciplinavusi ir patį autorių, padėdama išvengti pasikartojimų. Recenzentei nesuprantama, kodėl autorius Vytauto Didžiojo tikėjimo klausimų neaptaria straipsnyje apie L. Baczko romaną. Recenzentė pažymi ir kai kuriuos netikslius ar diskutuotinus autoriaus teiginius. Abejonių kelia autoriaus teiginys, kad pirmojo lietuviško katekizmo autorius Martynas Mažvydas nenubrėžė griežtos linijos tarp pagonybės ir krikščionybės. Tiek M. Mažvydo veikla, tiek jo raštai tai paneigia. Taip pat atkreipiamas dėmesys į asmenvardžių rašymo įvairavimą. Nepaisant paminėtų trūkumų, darbas yra reikšmingas etapas tyrinėjant Mažosios Lietuvos istoriją, nes jame esama pirmąkart minimų faktų, kuriuos galėtų panaudoti ateities tyrėjai, o pats šis darbas atskleidžia, kad autorius yra ne tik geras dalyko žinovas, bet ir angažuotas Mažosios Lietuvos draugas, susirūpinęs jos kultūriniu paveldu.Reikšminiai žodžiai: Apšvieta; Etnografija; Etnografinis; Faktografija; Istorija; Jurgis Mališauskas; Kultūra; Kultūros istorija; Literatūra; Mažoji Lietuva; Prūsija; Vokiečių - lietuvių kultūros dialogai; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Cultural history; Culture; East Prussia; Enlightenment; Ethnographical; Ethnography; Factoography; German - Lithuanian cultural dialogues; History; Jurgis Mališauskas; Lithuania Minor; Lithuanian literature; Minor Lithuania; Prussia; XVI-XIX centuries.

ISSN:
1614-2608
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1992
Updated:
2020-01-16 10:52:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: