Lietuvos nekilnojamojo turto rinka - ekonomines sistemos raidos išdava

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nekilnojamojo turto rinka - ekonomines sistemos raidos išdava
Alternative Title:
Lithuanian real estate market as a result of economic system development
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2009, Nr. 50, p. 83-90
Keywords:
LT
Nekilnojamasis turtas; NT rinkos funkcionavimas; Komandinis ūkis; Rinkos mechanizmas.
EN
Real estate; Real estate market functioning; Distribution mechanism; Market mechanism.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojamas nekilnojamojo turto (NT) rinkų funkcionavimas skirtingose ekonominėse sistemose ir teigiama, kad prognozuojant veikimo tendencijas netikslinga tiesmukai lyginti Vakarų šalių ir Baltijos valstybių ar Lietuvos NT rinka, nes pastarosios yra nebrandžios ir susiformavusios komandinio ūkio sąlygomis. Lietuvos NT rinka ir jos būsto segmentas per pastaruosius beveik 20 metų sparčiai augo. Būsto paskirstymo mechanizmas iš esmės atitinka rinkos ekonomikai būdingą paskirstymo mechanizmą. Šiuo metu, pirmiausia dėl pasaulinės ekonominės krizės, neatitikimas tarp gyventojų perkamosios galios ir NT kainos vis labiau didina skolinimosi bei finansinio tarpininko poreikį. Finansinio tarpininko rezultatyvus veikimas tampa esmine NT ūkio arba rinkos veikimo sąlyga. Nepaisant to, kad būsto paskirstymo mechanizmas atitinka rinkos kriterijus, negalima vienareikšmiai lyginti skirtingose ekonominėse sistemose susiformavusių bei funkcionuojančių rinkų, ir prognozuoti panašios trukmės recesiją visose šalyse. Esama būsto fondo būklė (daugiau nei 60 % viso Lietuvoje esamo būsto fondo yra pastatyta 1961-1990 m.) labai bloga ir formuoja poreikį ne tik atnaujinti senus pastatus, bet ir statyti naujus. Toks poreikis turės įtaką augančiai paskolų paklausai. Be to, turėtų paspartinti ne tik NT rinkos, bet ir viso ūkio greitesnį, lyginant su brandžiomis NT rinkomis, atsigavimą. Į šias išvadas tikslinga atsižvelgti lyginant skirtingose ekonominėse sistemose susiformavusias NT rinkas bei prognozuojant jų tolesnį veikimą.

ENThe author analyzes the real estate markets' functioning and highlights the view that making forecast of future trends, it is not always relevant to compare West European markets with the Baltic States or Lithuanian real estate market as the last-mentioned ones have formed under different conditions and represent different level of maturity. The analysis provided the following conclusions: In almost twenty years Lithuanian real estate market and its residential segment have been developing very fast. The residential real estate distribution mechanism improved significantly and currently matches characteristics of market economy distribution mechanism. Recently, first of all due to economic recession, inconformity between purchasing power and real estate prices forms a clear demand for financial intermediation. An effective demand is minimal and has very low impact on the functioning of real estate market. Despite the distribution mechanism's characteristics, most of which meet the market mechanism criteria, it is irrelevant to compare homologous different markets, which have formed in totally different economic systems and were functioning under different conditions. This suggests applying different patterns for prognosis. Major part of the residential property fund represents very low quality and forms need to renovate old buildings and build the new ones. The volume of the above mentioned need may have impact on the growing demand for financing, and shall fasten the recovery of real estate market and general economy more quickly and significantly than in matured markets, where qualitative parameters of real estate meet the needs of the majority market participants and haven't considerably depreciated. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19813
Updated:
2018-12-17 12:26:07
Metrics:
Views: 20    Downloads: 13
Export: