Smulkios žinios iš penkiolikto amžiaus Klaipėdos (apie 1400-1525 m.) : [šaltinių publikacija su įvadu bei komentarais]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Smulkios žinios iš penkiolikto amžiaus Klaipėdos (apie 1400-1525 m.): [šaltinių publikacija su įvadu bei komentarais]
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2005, t. 11, p. 47-69
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTMiestui praradus savo archyvus, tyrinėtojams belieka griebti duomenų trupinius ten, kur galima jų rasti. Bene geriausiai išlikusi viduramžių Klaipėdos (Memel) istoriją liečiančių dokumentų saugykla – Vokiečių ordino Karaliaučiaus archyvas, kuris dabar laikomas Berlyno Dahlem rajone, Slaptajame valstybiniame archyve (Prūsijos kultūros paveldas) –Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz, ypač fonde XX Ordensbriefarchiv [OBA]. Dauguma šaltinių iš čia publikuotos medžiagos yra šaltinių bazės trupiniai. Palyginus su kitais istorijos šaltiniais, galima susidaryti nuomonę, kad jų publikuoti neverta – berods, taip seniau ir buvo galvojama, kai imta leisti didžiuosius šaltinių rinkinius. Tačiau iš tokių trupinių įmanoma susidaryti šiek tiek platesnį ankstesnės Klaipėdos miesto istorijos vaizdą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėda XV amžiuje; Istorijos šaltiniai; Vokiečių ordino Karaliaučiaus archyvas; Klaipėda in the 15th century; Historical sources; Königsberg's archive of Teutonic order.

ENAs the city lost its archives, researchers are left with crumbs of data that are still available in some places. One of the best preserved repositories of documents relating to the medieval history of Klaipėda (Memel) is the German Order Konigsberg archive that is now stored in the Dahlem district of Berlin, in the Secret State Archive (heritage of Prussian culture) – Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz, especially in the collection XX Ordensbriefarchiv [OBA]. Most of the resources of the material published here are crumbs of the resources database. Compared to other historical sources, it could be considered that their publishing is not worthwhile – this also seems to have been the opinion earlier, when the issuing of the large source collections was launched. However, these crumbs allow building a slightly broader picture of the former history of Klaipėda City.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1952
Updated:
2018-12-17 11:35:32
Metrics:
Views: 48    Downloads: 10
Export: