Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą vagystę : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji atsakomybė už kvalifikuotą vagystę: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2009.
Pages:
312 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Criminal liability for aggravated theft Vilnius : [Vilnius University], 2009 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas baudžiamosios atsakomybės už kvalifikuotą vagystę reglamentavimas Lietuvos BK 178 straipsnio 2 ir 3 dalyse, atskleidžiami šio reglamentavimo trūkumai, pateikiama pasiūlymų šiems trūkumams pašalinti. Kadangi vagystės kvalifikuotos sudėtys apima ir pagrindinės vagystės sudėties požymius, disertacijoje nagrinėjama vagystės samprata, atskleidžiami rūšiniai vagystės požymiai, aptariami kai kurie diskutuotini šių požymių aspektai, skiriamos vagystės rūšys ir sudėtys. Pagrindinis dėmesys disertacijoje skirtas vagystės kvalifikuotoms sudėtims, jų konstravimo ypatumams atskleisti: analizuojama vagystės kvalifikuotų sudėčių reglamentavimo Lietuvoje galiojusiuose įstatymuose istorinė raida, aptariami vagystės kvalifikuotų sudėčių ypatumai kitų šalių baudžiamuosiuose įstatymuose, pabrėžiami šių sudėčių konstravimo privalumai ir trūkumai galiojančiame Lietuvos BK, siūloma jų konstravimo tobulinimo variantų. Šiame moksliniame darbe nagrinėjami visi BK 178 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti vagystę kvalifikuojantys požymiai, atskleidžiamas jų turinys, iškeliamos šių požymių inkriminavimo problemos teisės taikymo praktikoje, siūlomi šių problemų sprendimo variantai. Nagrinėjant kiekvieną vagystę kvalifikuojantį požymį, lyginamuoju aspektu apžvelgiami analogiški ar panašūs kitų šalių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinti vagystę kvalifikuojantys požymiai, baudžiamosios teisės moksle egzistuojanti jų samprata, teoriniai teiginiai grindžiami teismų praktikos pavyzdžiais. Disertacijoje taip pat tiriamas kvalifikuotų vagysčių baudžiamumas ir šios srities teismų praktikos ypatumai, analizuojamos kai kurios sankcijų už šias veikas proporcingumo ir darnos problemos, siūlomi jų sprendimo būdai.

ENThe thesis analyses the regulation of criminal amenability for a qualified theft in Parts 2 and 3 of Article 178 of the Criminal Code of Lithuania, reveals its deficiencies and provides proposals for their elimination. Since the qualified composition of theft also covers the traits of the main composition of theft, the thesis examines the concept of theft, reveals its traits, discusses their aspects and classifies the types and compositions of theft. The main attention is dedicated to revealing of the qualified compositions and their construction features: the historic development of regulation of qualified compositions in the laws, valid in the Republic of Lithuania is analyzed, the features of qualified compositions in criminal laws of other countries are discussed, the advantages and disadvantages of construction of such compositions in the valid Criminal Code of Lithuania are defined, options for its improvement are proposed. The study examines all the traits, qualifying the theft, foreseen in Parts 2 and 3 of Article 178 of the Criminal Code, reveals their content, raises the problems of incrimination of the traits in the law application practice, proposes the options for resolution of the problems. When examining the traits, qualifying each theft, similar traits, qualifying the theft, provided for in criminal laws of other countries, their concepts in the science of criminal law and the theoretic statements, based on examples of court practice, are overviewed in comparison. The thesis also examines the punishability of qualified thefts and the particularities of court practice in the area, analyzes certain problems of proportionality and consistency of sanctions for thefts and proposes ways for their resolution.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19504
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 35
Export: