Восток и Запад в компаративистском искусствоведении Юргиса Балтрушайтиса

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėВосток и Запад в компаративистском искусствоведении Юргиса Балтрушайтиса
Kita antraštė
  • East and West in Comparative Methodology of Jurgis Baltrušaitis
  • Jurgis Baltrushaitis' comparative history of art
  • Jurgio Baltrušaičio komparatyvistinė menotyra
AutoriaiŽukauskienė, Odeta
KnygojeРегионализм как культурная альтернатива глобализации . 2005, P. 61-65
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKomparatyvistika; Viduramžiai; Rytai ir Vakarai
ENBaltrušaitis; Comparative studies; Middle Ages; East and west
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje aptariama Jurgio Baltrušaičio komparatyvistinė metodologija, kuri metacivilizacinės kultūros sklaidos sąlygomis, augant dėmesiui Rytų ir Vakarų kultūros bei meno tradicijų sąveikos problemoms, tampa itin aktuali. Straipsnyje išryškinamos Baltrušaičio medievistinėse studijose išplėtotos įvairios komparatyvistinės tyrinėjimo strategijos: lyginamoji morfologija, meno formų difuzija, senovės civilizacinių pasaulių kūrybos principų atgimimo tyrimas (atvaizdinės atminties galios atskleidimas) vertikalių ir horizontalių meno formų raidos vektorių sąsajų ieškojimas. Taip pat siekiama atskleisti Baltrušaičio antropologinės komparatyvistikos atvertas perspektyvas: galimybę tyrinėti anachroninę pasaulinio meno formų raidą, kurią veikia antropologiniai veiksniai, dinamiški kultūros procesai ir tarpcivilizacinės įtakos. [Iš leidinio]

ENThis article discusses comparative methodology of Jurgis Baltrušaitis, which becomes particularly relevant under the conditions of thriving meta-civilization culture, increased attention to the problems of interaction between Eastern and Western culture and art traditions. The article distinguishes different comparative research strategies developed in Baltrušaitis’ Medieval (medievistinės) studies: comparative morphology, diffusion of art forms, research into revival of creative principles of the ancient civilizations (revelation of the power of visual memory), search for connections between evolution vectors of vertical and horizontal art forms. Also, the author aims to reveal perspectives engendered by Baltrušaitis’ anthropological comparative studies: possibility of researching anachronic evolution of global art forms, which is influenced by anthropological factors, dynamic cultural processes, and inter-civilization exchanges.

ISBN9854177203
Mokslo sritisMenotyra / Arts
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1948
Atnaujinta2020-08-23 15:48:50
Metrika Peržiūros: 14