Skaitytojo vaizdinys Jurgio Baltrušaičio poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitytojo vaizdinys Jurgio Baltrušaičio poezijoje
Alternative Title:
Image of Reader in the Poetry of Jurgis Baltrušaitis
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 2, p. 51-55
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamas skaitytojo vaizdinys Jurgio Baltrušaičio rusiškajame rinkinyje „Земные ступени“ ir lietuviško rinkinio „Ašarų vainikas“ pirmojoje dalyje. Aptariama, kaip skaitytojo vaizdinys konkretizuoja lyrinio aš tapatybę. Baltrušaičio eilėraščiuose lyrinis aš priklausomybę žemiškumui apibrėžia kaip žmogiškąją lemtį, vienijančią visus. Savo individualiu pasirinkimu tobulėti vidumi kalbantysis pabrėžia esąs tolimas tiems, kurie atsiduoda akimirkai. Lyrinis aš savo žodžius skiria pasaulėžiūra artimiems skaitytojams, tačiau kalbantysis, apmąstydamas bendrą patirį, išlieka autoritetu. Rusiškuosiuose tekstuose žmogiškosios lemties refleksija tarsi pakeičia tautinę ir religinę individo tapatybę. Gimtąja kalba rašytuose eilėraščiuose lietuvių kultūra stipriau susieja lyrinį aš ir skaitytoją, tačiau kalbančiojo autoritetas taip pat sutvirtėja. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skaitytojas; Lyrinis "Aš"; Autoritetas; Tautinė kultūra; Reader; Persona; Identity; Authority; Ethic culture.

ENIn the fictional works of Jurgis Baltrušaitis, the quest for cognition and truth may either relate or separate the persona (the lyric “I”) from the reader. The gap is insurmountable if the reader gives oneself to the momentary joy. In the collection of poems Земные ступени, the reader is usually close to the persona in terms of the world outlook. Speaking in the name of “I” develops into speaking about “us”, but the ultimate approximation to another person is impossible. The persona remains an authority presenting landmarks for the reader’s way of spiritual development. The first part of the collection of poems in Lithuanian Ašarų vainikas relates the reader and the persona not only in terms of human destiny and the quest for cognition, but also by the native culture (native environment, symbolism of nation’s destiny). Nevertheless, the community of individuals seeking for truth is encountered in Lithuanian texts more rarely, and the reader, even if looking for truth, is taught by the persona. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1946
Updated:
2020-03-05 13:46:36
Metrics:
Views: 31
Export: