Anatomy of generalized trust : the Lithuanian case

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėAnatomy of generalized trust : the Lithuanian case
AutoriaiŽiliukaitė, Rūta
ŠaltinisPost-communist Lithuania : culture in transition / edited by Stanislovas Juknevičius Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 87-110.
Reikšminiai žodžiai
LTPasitikėjimas postkomunistinėje Lietuvoje; Socialinė integracija; Visuomenės sveikata; Postkomunistinės Europos tautos
ENTrust in post-Communist Lithuania; Social integration; Health of society; The post-Communist countries of Europe
Santrauka / Anotacija

LTMokslininkai, analizuojantys pilietinės visuomenės raidą pokomunistinėse Rytų ir Vidurio Europos šalyse dažnai nurodo, kad viena esminių kliūčių demokratijos raidai šiose šalyse yra pasitikėjimo kultūros trūkumas. Teigiama, kad apibendrintas pasitikėjimas, skirtingai nei kitos pasitikėjimo formos, gali būti “teigiamo socialinio kapitalo” šaltinis, kadangi jis įgalina ne tik piliečių, kurie yra tarpusavyje panašūs savo vertybėmis, gyvenimo būdu, bet ir kurie skiriasi pagal socialiniame gyvenime svarbias charakteristikas telkimąsi kolektyvinei veiklai, siekiant bendros gerovės. Atsižvelgiant į apibendrino pasitikėjimo svarbą demokratijos raidai, straipsnyje siekiama atskleisti veiksnius, turinčius įtakos apibendrinto pasitikėjimo formavimuisi, pokomunistinėje Lietuvos visuomenėje tiek individų, tiek kolektyviniame lygmenyje. Pagrindinis duomenų šaltinis, naudojamas apibendrinto pasitikėjimo veiksnių analizei, yra 1990 ir 1999 metais atliktas Europos vertybių tyrimas. [Iš leidinio]

ENAnalysing civil society development in post-communist Eastern and Central European countries, scientists often speak about the lack of trust as one of the main hindrances to a democratic development in these countries. It is believed that contrary to other forms of trust, general trust may be the source of ‘social capital’, because it enables people similar in their values or their way of life and those who are different in their social characteristics, to gather for a social activity to seek common welfare. Having in mind the importance of general trust for the democracy development, the article attempts to show factors that make impact on the formation of general trust in post-communist society in Lithuania, both, at individual and collective levels. The main source of information used for the analysis of general trust factors was a poll on the European values, conducted in 1990 and 1999.

Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1941
Atnaujinta2013-04-28 15:34:42
Metrika Peržiūros: 4