Naujų paslaugų modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujų paslaugų modeliavimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2008.
Pages:
155 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modelling of new services Vilnius : Technika, 2008. 24 p
Summary / Abstract:

LTAštrėjanti konkurencija skatina įmones kurti ir diegti naujas paslaugas, kad patenkintų kintančius vartotojų poreikius. Dažnos naujų paslaugų diegimo nesėkmės rodo, kad diegiama netinkamai, nenumačius racionalaus veiksmų plano bei galimų aplinkybių. Tinkamo naujų paslaugų kūrimo ir diegimo modelio neturėjimas traktuojamas kaip šių dienų verslo problema, neturinti tyrimais grįsto mokslinio sprendimo. Tyrimo objektas yra naujų paslaugų kūrimo ir diegimo procesas. Disertacijoje jis analizuojamas vadovaujantis sisteminiu požiūriu. Sisteminis traktavimas taikomas struktūrizuojant procesą . grindžiant jo etapus, kurie detalizuojami sukuriant sprendimų modelius. Tyrimo tikslas yra parengti racionalų, grindžiamą kiekybiniais metodais naujų paslaugų kūrimo ir diegimo modelį, kurio universalumas bei lanksti struktūra leistų lengvai jį adaptuoti prie skirtingų komercinės veiklos sąlygų ir sudarytų prielaidas sėkmingam naujų paslaugų diegimui įvairiomis verslo situacijomis.

ENThe growing competition forces companies to develop and implement new services in order to satisfy the changing needs of the consumers. The frequent failures in implementation of new services show that the implementation is performed in an inappropriate manner, without foreseeing a reasonable action plan or possible circumstances. The absence of an appropriate model for development and implementation of new services must be treated as a modern day business problem with no scientific resolution, based on studies. The subject of the study is the process of development and implementation of new services. It is analyzed according to the systematic view, by structuring the process, basing its phases, which are detailed by developing the solution models. The study aims at preparation of a reasonable model of development and implementation of new services, based on quantitative methods, the universality and flexible structure of which would allow for an easy adaptation to the different conditions of commercial activities and create the preconditions for successful implementation of new services in different situations.

ISBN:
9789955283874
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19389
Updated:
2014-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 45
Export: