Zenono Ivinskio visuomeninė veikla išeivijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zenono Ivinskio visuomeninė veikla išeivijoje
Alternative Title:
Public activity of Zenonas Ivinskis in exile
In the Journal:
Soter. 2009, 30 (58), p. 169-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė ir politinė veikla; Pasaulėžiūra; Okupacijos; Rezistencija; Emigracija; Organizacijos; (Ateitininkų federacija; Lietuvių fronto bičiuliai); Istoriografija; Sociopolitical activity; world-view; Occupations; Resistance; Emigration; Išeivija; Organizations ("Ateitis"; Visuomeninė veikla; Federation; The Fellows of Lithuanian Front); Rezistencijos istorija; Exile; Historiography; Public activity; History of resistance.
Keywords:
LT
20 amžius; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Istoriografija / Historiography; Lietuvių fronto bičiuliai); Okupacijos; Pasaulėžiūra; Socialinė ir politinė veikla; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile; Visuomeninė veikla; 20 amžius.
EN
Federation; Fellows of Lithuanian Front); Occupations; Public activity; Sociopolitical activity; world-view.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žymaus Lietuvos istoriko Zenono Ivinskio visuomeninė veikla išeivijoje. Ikiemigraciniu laikotarpiu susiformavusi pasaulėžiūra ir užmegzti socialiniai ryšiai lėmė jo visuomeninę veiklą išeivijoje. Išeivijoje istorikas liko ištikimas jaunystėje internalizuotoms katalikiškos pasaulėžiūros idėjoms, buvo aktyvus katalikiškos orientacijos visuomeninių organizacijų (Ateitininkų federacijos, Lietuvių fronto bičiulių, Lietuvių katalikų mokslo akademijos) narys. [Iš leidinio]

ENThe article investigates the social activity of a famous Lithuanian historian Zenonas Ivinskis in exile. His worldview and social contacts formed during the period of pre-emigration influenced the social activity of the historian in exile. All his life Zenonas Ivinskis was faithful to the Catholic social teaching and actively participated in Catholic organizations ("Ateitis" (Future) Federation, Fellows of Lithuanian Front and Lithuanian Catholic Academy of Science). [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Ateitininkų pėdsakais : Ateitininkų federacija išeivijoje 1945-1970 m. : dokumentų rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas ; [sudarytoja, įvado ir komentarų autorė Ilona Bučinskytė]. Vilnius : Versus aureus, 2008. 698 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19335
Updated:
2018-12-17 12:25:58
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: