Jaunuolių gyvenimo prasmės samprata pagal Viktoro Emilio Franklio egzistencinės analizės poziciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių gyvenimo prasmės samprata pagal Viktoro Emilio Franklio egzistencinės analizės poziciją
Alternative Title:
Meaning of life for a youth in the context of Viktor Frankl's existential analysis
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTRemiantis V. E. Franklio egzistencinės analizės paradigma, buvo sudarytas klausimynas ir atliktas bandomasis tyrimas, kuriame dalyvavo 16-18 metų moksleiviai (N=100). Siekta nustatyti, ar jaunuoliams svarbus gyvenimo prasmės poreikis, kokios aplinkybės skatina suaktyvinti šį poreikį, kokias vertybes diegdami jie ketina įprasminti savo gyvenimą, kaip supranta gyvenimo prasmingumą, ypač nesėkmių ir kentėjimų atvejais. Tyrimo duomenys parodė, kad dauguma šio amžiaus respondentų dažnai mąsto apie savo gyvenimo prasmę, dažniausiai tuomet, kai juos ištinka nesėkmės. Taip pat paaiškėjo, kad jaunuoliams dar labai sunku suvokti nesėkmių, kančios, likimo išbandymų prasmingumą. Tikėtina, jog tokius moksleivius, ištiktus sunkumų, gali apimti egzistencinis vakuumas su jį lydinčiomis psichosocialinėmis apraiškomis. Todėl specialistai turėtų padėti jaunimui mokytis įprasminti net ir pačias sudėtingiausias gyvenimo situacijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunuolių gyvenimo prasmės samprata; Egzistencinė psichologija; 16-18 year old pupils; Paradigm of existential analysis.

ENOn the basis of Viktor Frankl's paradigm of existential analysis, a questionnaire was created and answered by 16-18 year old pupils (N=100). The aim of the research was to find out whether the need for meaning of life is important for youths, what circumstances encourage a more active search for this need, through fostering what values do they intend to give meaning to their lives, how do they understand the meaning of life, especially in cases of failures and suffering. The research data showed that most of the respondents of this age frequently think about the meaning of life, especially when they experience failure. It is also became clear that it is still very difficult for youths to understand the meaning of failure, suffering, and trials of fate. It seems possible that the existential vacuum phenomena with a psycho-social manifestation may appear, when such pupil encounter difficulties. That is why specialists ought to help youths to learn how to find meaning even in the most complicated situations. [From the publication]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Paauglių ateities orientacijų ypatumai: lyčių skirtumai / Jolanta Sondaitė. Psichologija. 2001, t. 23, p. 50-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1928
Updated:
2018-12-20 23:05:10
Metrics:
Views: 39    Downloads: 1
Export: