Tekstas ir idėja punk

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tekstas ir idėja punk/hardcore subkultūroje: kritiškas mąstymas ir anti-vartotojiškumas
Alternative Title:
Text and idea in punk/hardcore subculture: anti-consumer and critical thought
In the Journal:
Vārds un tā pētišanas aspekti. 2006, 10, p. 257-266
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama nekomercinė punk/hardcore subkultūra ir jos (sub)kultūrinių produktų – fanzinų bei dainų tekstų – analizė. Pagrindinis straipsnio klausimas: kaip fanzinuose ir dainų tekstuose atsiskleidžia punk/hardcore subkultūros idėjos. Straipsnyje aptariamos jaunimo subkultūrų tyrinėjimų tendencijos, analizuojama, kaip kritinio mąstymo ir antivartotojiškumo idėjos įkūnijamos punk/hardcore subkultūros fanzinų ir dainų tekstuose bei kokį kolektyvinį identitetą šios idėjos sukonstruoja. Straipsnyje atskleidžiama, kad punk/hardcore subkultūra neatsiejama nuo „pasidaryk pats“ (do-it-yourself) principų. Pamatinėse Lietuvos punk/hardcore subkultūros vertybėse išsiskiria laisvės ir lygybės idėjos. Kritinis požiūris punk/hardcore subkultūroje aprėpia politinę, socialinę ir ekonominę plotmes. Politizuotas kritiškumas yra vienas iš skiriamųjų punk/hardcore subkultūros bruožų. Punk/hardcore subkultūros narių sukurtuose tekstuose atsispindi siekimas išsivaduoti iš mentalinių pančių: užsistovėjusių, pasenusių nuostatų, realybę iškraipančių stereotipų. Aptartosios kritiškumo ir antivartotojiškumo idėjos sukuria laisvo, individualaus, savarankiškai mąstančio ir aktyvaus punk/hardcore subkultūros atstovo identitetą. Kolektyvinis identitetas, atsiskleidžiantis dainų ir fanzinų tekstuose, įgyvendina laisvės, sąmoningo dalyvavimo, antivartotojiškumo ir kūrybiškumo principus. Šios idėjos vertinamos dėl jų įgalinimo keisti nusistovėjusią tvarką ir save, stereotipus ir visuomeninę aplinką į kitą, įsivaizduojamą socialinę tikrovę.Reikšminiai žodžiai: Antivartotojiškumas; Dainų tekstai; Fanzinai; Identitetas; Nepriklausoma spauda; Punk/hardcore subkultūra; Punk/hardkore subkultūra; „pasidaryk pats“ principai; Anti-consumer idea; Fanzine; Fanzine texts; Identity; Lithuania; Punk/hardcore subculture; Punk/hardkore subculture; Song texts; Songs; „do-it-yourself“ culture.

ENFundamental values in Lithuanian punk/hardcore subculture and "do-it-yourself (DIY) culture are Liberty and Equality. These principles derive from Critical thinking, Anti consumer ideas, and wish to change the System. Critical thinking in DIY culture acts in political, social and economical level. Political criticism is embodied in a value of active or passive participation in political/social life, in an estimation of political decisions and demonstration of political position. Main principle of "do-it-yourself" declares independence of commercial structures. Accordingly, here critical thought penetrates economical level and criticizes selfish political agreements and profit pursuit of International corporations. In social level critical thought is expressed as anti consumer idea, criticism of commercials and its influence upon people's independent thought. Collective identity, created by song and fanzine texts stress on the principles of liberty, anti-consumer, independent turn of mind, conscious (active or passive) social participation, and creativity. These ideas have a value because of potential ability to influence, to change social reality. Ideas of anti-consumer and critical thought create an collective identity of free, individual, self-contained and active member of punk/hardcore subculture, and society in general. [text from author]

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19267
Updated:
2013-04-28 19:04:41
Metrics:
Views: 25
Export: