Adelės Dirsytės maldaknygės "Marija, gelbėki mus" genezė ir plitimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adelės Dirsytės maldaknygės "Marija, gelbėki mus" genezė ir plitimas
Alternative Title:
Genesis and spread of the prayer book "Marija, gelbėk mus" (Mary, Save Us) by Adelė Dirsytė
In the Journal:
Keywords:
LT
Maldaknygės.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama, kaip atsirado ir plito pasaulyje labiausiai žinoma ranka rašyta lietuviška maldaknygė. Aptariamos aplinkybės, skatinusios rengti ranka rašytas maldaknyges sovietiniuose lageriuose. Pateikiamas supaprastintas maldaknygių „Tebūnie Tavo valia“, „Viešpatie, išgelbėk mūsų tautą“ ir „Marija, gelbėk mus“ aprašymas, leidžiantis jas analizuoti lyginant su etalonu – spausdinta nepriklausomoje Lietuvoje maldaknyge. Pateiktas visų šių maldaknygių turinys. Išskirtos individualios kūrybos dalys, liudijančios aktyvų kūrybos procesą rengiant maldaknyges. Svarstomos hipotezės, kaip maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ pateko į Laisvąjį pasaulį. Nurodomas maldaknygės kelias į spaudą, jos plitimas įvairiomis kalbomis pasaulyje ir Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe article contains a review of the creation and distribution of the most popular handwritten prayer book in the world, the Lithuanian prayer book. It discusses the circumstances that encouraged the preparation of handwritten prayer books in Soviet lagers. It contains a simplified description of prayer books Tebūnie Tavo Valia, Viešpatie, Išgelbėk Mūsų Tautą and Marija, Gelbėk Mus, enabling their analysis by comparing them with the reference source – a prayer book printed in the independent Lithuania. The content of all these prayer books is provided. Certain aspects of creativity are emphasised, witnessing the active creative process in the preparation of prayer books. The article discusses the hypothesis of how the prayer books Marija, Save Us could gain access to the free world. It describes the path of the prayer book to publication and its distribution in various languages in Lithuania and in the world and the.

ISSN:
1392-0499
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1920
Updated:
2018-12-17 11:35:26
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: