Religinės temos ir kultūrinis sinkretizmas M.K. Čiurlionio kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religinės temos ir kultūrinis sinkretizmas M.K. Čiurlionio kūryboje
Alternative Title:
Religious themes and cultural syncretism in the works of M.K. Čiurlionis
In the Journal:
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami religiniai motyvai ir religinės temos M. K. Čiurlionio kūryboje. Svarstoma, kaip Čiurlionis suprato, kaip vertino meno ir religijos ryšį, kokią vietą jo kūryboje užima religinė problematika. Kalbant apie M. K. Čiurlionio dailę, dažnai iškyla ir jos ryšio su Rytų kultūromis ir menu klausimas. Tiesioginių kompozicinių ar plastinių sąsajų su Rytų meno principais Čiurlionio dailėje nerasime. Analogiškų rytiečiams tapybos kaip dvasinio akto intencijų lietuvių dailininkas taip pat neturėjo. Tačiau Rytų klausimas iškyla, jei siekiama aptarti Čiurlionio meno kilmę, vaizdų pobūdį ir bendriausius kūrybos tikslus. Šie klausimai straipsnyje siejami su XIX a. pab. ir XX a. pr. Lenkijos kultūros kontekstu, nes stipriausius rytietiškų kultūrų įspūdžius lietuvių dailininkas patyrė studijuodamas Varšuvoje. Straipsnyje mėginama pasvarstyti, ką su Rytų sąvoka siejo pats dailininkas, kodėl šis klausimas buvo toks aktualus lenkų mene apie 1900-uosius metus. Tai, ką matome Čiurlionio kūryboje, tik iš dalies galima sieti su Tolimųjų Rytų estetikos poveikiu. Šio lietuvių dailininko kūryba – XX a. pradžiai būdingo kultūrinio sinkretizmo produktas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religinės temos; Kultūrinis sinkretizmas.

ENThe article discusses religious motivation and religious topics in the creativity of M. K. Čiurlionis. It considers how Čiurlionis understood, how he assessed the relationship between art and religion, and what role the religious dynamic plays in his creativity. When discussing the artworks of M. K. Čiurlionis, we often face the issue of their relationship with Eastern culture and art. We cannot find the direct compositional and plastic [7]interactions with the principles of oriental art in the creative works of Čiurlionis. The painter also did not have the motivation of painting as a spiritual act, featured by oriental artists[8]. Nevertheless, the oriental issue remains, if we intend to engage in a closer discussion about the origins of Čiurlionis art, images and the most general goals of creativity. These issues in the article are related to the context of Polish culture at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, as the Lithuanian artist experienced strong impressions from oriental cultures when studying in Warsaw. The article intends to consider what associations with the Eastern issue the painter did have, and why this issue was so relevant in Polish art around the 1900ies. The things we see in the creativity of Čiurlionis, only partially can be related to the effect of the aesthetics of the Far East. The creativity of this Lithuanian painter is a product of the cultural syncretism characteristic of the beginning of the 20th century.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1917
Updated:
2018-12-20 23:05:10
Metrics:
Views: 69    Downloads: 18
Export: