Kitoks požiūris į lenkus Antano Škėmos romane "Balta drobulė"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kitoks požiūris į lenkus Antano Škėmos romane "Balta drobulė"
Alternative Title:
Another view of poles in the novel The White Shroud by Antanas Škėma
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 16, p. 231-237
Keywords:
LT
Antanas Škėma; lietuvių literatūra; romanas; XIX a. pabaiga; lenkų įvaizdis; kultūrinės vertybės; lietuvių valstietija.
EN
Antanas Škėma; Lithuanian literature; novel; late 19lh C; image of Poles; cultural values; Lithuanian peasantry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami literatūrologinių tyrimų duomenys apie alternatyvų požiūrį į lenkų įvaizdį Antano Škėmos (1910-1961) romane Balta drobulė. Nuo XIX a. antrosios pusės iki pat XX a. pabaigos lietuvių literatūroje su retomis išimtimis vyravo stereotipinis neigiamas lenkų įvaizdis. Lenkai dažniausiai buvo vaizduojami kaip uždarų, pasipūtusių ir aikštingų dvarponių bendruomenė. A. Škėma savo kūryboje pateikia kitokias literatūrinių personažų paradigmas. Lenkai jo romanuose aukštos kultūros, kilnūs, didžiadvasiški. Tuo jie priešpriešinami kitokiai kaimiškai - lietuvių baudžiauninkų kultūrai. A. Škėmos romanas Balta drobulė išryškina ir atspindi teigiamas šių abiejų kultūrų charakteristikas ir tuo yra nusipelnęs tiek lenkų, tiek lietuvių XX a. vidurio literatūrai. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to present the literary research results on another view of Poles in the novel 'The White Shroud' by Antanas Škėma (1910-1961). The negative image of Poles has been predominant in Lithuanian literature from the late 19'h to the end of the 20lh century and is linked to the stereotypical views of a very close ethnic community and to the traditional opposition of an ideal village to the corrupt manor-house. Antanas Škėma represents another paradigm in which characters of the Polish origin are associated with the values of high culture as opposed to the cultural unawareness and the parochial conceit of the Lithuanian peasantry. Škėma's novel The White Shroud holds its significance to Lithuanian culture for a number of reasons. A different view towards Polish cultural values and the independent stance of the author on the issue is one of them. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Ant laiko ašmenų / Gintaras Beresnevičius. Vilnius : Aidai, 2002. 155 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19161
Updated:
2018-12-17 12:19:10
Metrics:
Views: 50    Downloads: 9
Export: