Lietuvos archeologijos tezauro projektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos archeologijos tezauro projektas
Alternative Title:
The Project of the Lithuania Archaeology Thesaurus
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 28, p. 231-236
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas kuriamas Lietuvos archeologijos tezauras, apie kurį kalbama kaip apie veiksnį, nuo kurio priklauso našus, darnus ir kokybiškas paminklosaugininkų, mokslininkų, muziejininkų ir kitų specialistų darbas, susijęs su archeologijos vertybių apskaita, tyrimais ir saugojimu. Tezauro (iš gr. thesauros „lobynas, vertybių saugykla“) sąvoka šiuo metu pasaulyje plačiai vartojama reikšminių žodžių arba terminų žodyno prasme, kuriame žodžiai yra grupuojami nustatant trijų pagrindinių rūšių taprusavio ryšius: ekvivalentinius, hierarchinius ir asociatyvinius. Archeologijos tezauras kuriamas mokslo programos Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, kalbos ir istorijos šaltinių elektroninis sąvadas rėmuose. Kvalifikuotai sukurtas tezauras taptų vienu svarbiausių archeologijos instrumentų. Jis tiksliau apibrėžtų archeologijos objektą, reglamentuotų mokslinės terminijos vartojimą, nustatytų terminų atitikmenis užsienio kalbomis, reikšmingai prisidėtų prie rankraštynų ir muziejų duomenų sisteminimo ir tvarkymo, informacijos duomenų bazėse valdymo. Minėtos programos rėmuose kuriami integralūs Lietuvos etnologijos, istorijos ir archeologijos tezaurai būtų visapusiškai naudingi specialistams ir visuomenei.Reikšminiai žodžiai: Duomenų bazės; Tezauras; Terminai; Struktūra; Database; Thesaurus; Term; Structure.

ENProfessionals’ successful activities and their good results are determined by many factors. The Lithuanian Archaeology Thesaurus is presented in the article as a factor determining efficient, coherent and high-quality work of scientists concerned with the preservation of monuments, museum scientists and other professionals, whose work is related to the accounting, research and preservation of archaeology valuables. Thesauri include science disciplines, geographic places, museum exhibits and many other fields. There are monolingual and multilingual thesauri, the compilation of which is regulated by European and US standards. The significance of those thesauri could hardly be underestimated: it is an indispensible instrument necessary to manage and search for any data. The article presents the main aspects of the Lithuanian Archaeology Thesaurus which was created and compiled by a number of scientists in 2004.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Prof. Jono Puzino archeologijos terminų kartoteka.. Lietuvos archeologija. 2005, t. 29, p. 49-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1914
Updated:
2018-12-17 11:35:25
Metrics:
Views: 45    Downloads: 9
Export: