Žemės motinos kategorijos dievybė: ištakos ir raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės motinos kategorijos dievybė: ištakos ir raida
Alternative Title:
Mother earth category deity: germination and evolution
In the Book:
Tai, kas išlieka / sudarė Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. P. 209-232. (Senovės baltų kultūra ; t. 8)
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Žemės motinos dievybės tipo, siejant jį su Deivės motinos kategorijos deive, prigimtį bei kilmę bendrame Europos religinės tradicijos kontekste. Kaip liudija istorijos, senųjų religijų ir senosios literatūros šaltiniai, Deivės, arba Deivės motinos, religija yra tam tikra idėjų, vaizdinių sistema, kuri gyvavo ne tik priešistoriniu periodu Europoje ir gretimuose Azijos kraštuose, bet ir vėlesniais laikais. Atsiradus Europos kraštuose žemdirbystei, sustiprėjo ne tik moters įtaka, bet ir su gamta bei namų aplinka turėjęs ryšį Deivės motinos kultas. Moteriškojo vaisingumo galias reprezentavusios veneros imtos glaudžiau sieti su žeme ir jos ypatinga gyvybę augalijai suteikiančia potencija, kuri reiškiasi žemės vaisių gausa. Žemė ir moteris savo priedermėmis taip suartėjo, kad ir žemei mitopoetiniame pasaulėvaizdyje buvo suteiktas motinos statusas. Baltų šalys taip pat turėjo Motiną Žemę: Lietuvoje tai buvo Žemyna, Latvijoje – Zeme māte. Krikščionybėje motinos archetipas yra įsismelkęs į Dievo Motinos Mergelės Marijos paveikslą. Švč. Mergelė Marija sietina su ikikrikščioniškosios epochos Deive motina, tačiau jos tik gretintinos, bet ne laikytinos viena kitos atitikmeniu. Vladimiras Toporovas, viena iš Didžiosios motinos apraiškų slavų tradicijoje laikydamas Motiną žemę, mato jos glaudų ryšį su krikščionybės Dievo Motina. Anot jo, Motina žemė ir Dievo Motina niekada nesusilieja, bet tarp jų yra santykis, abi jos jungiamos vienos bendros giluminės idėjos. Ši jas vienijanti idėja ir esanti universalios, absoliučios motinos idėja, arba motinos archetipas.Reikšminiai žodžiai: Žemės motina; Dievybė; Martiarchatas; Mother Earth; Deity mother prototype; Matriarchate; Motina Žemė; Moteriška dievybė; Europa; Female deity; Europe.

ENIn religion research and historical aspects, a chtonic type of deity, which is holding quite an important position in Baltic and other ancient European religions, conditionally named Mother Earth and closely tied to the image of Earth as mother, is analyzed. The type is inherent to the genus of deities-mothers or, in other words, the Great Mother type numens. [From the publication]

ISBN:
9786094010279
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19074
Updated:
2020-12-08 21:33:12
Metrics:
Views: 32
Export: