Lietuva Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje
Alternative Title:
Lithuania in the press of Finland in the end of 19th century
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ir Suomijos santykiai; Spauda; The Pres of Finland.
Keywords:
LT
Spauda / Press; Suomijos santykiai.
EN
Pres of Finland.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pasteikiama trumpų žinių apie Lietuvą ir lietuvius Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje. Nors ir Suomija, ir Lietuva buvo vienos valstybės -Rusijos imperijos - sudėtyje, tačiau jų statusas buvo skirtingas: Suomija turėjo plačią autonomiją, o Lietuva jokio savarankiškumo. Todėl Lietuva Suomijoje buvo beveik nežinoma ir tik XIX a. pabaigoje suomių rašytoja Maila Talvio Suomijos spaudoje paskelbė dešimtis-straipsnių apie lietuvius ir jų kultūrą, apie carinę priespaudą šiame krašte. Tuo pačiu metu Suomijos mokslininkai atkreipė dėmesį į lietuvių kalbą ir folklorą, tyrinėtojai ėmė tirti finų ugrų ir baltų genčių senuosius ryšius. XIX a. pabaigoje rašytoja Maila Talvio Lietuvoje patyrė tiek įspūdžių, kad pajuto būtinybę rašyti ir sukūrusi iš Lietuvos į Suomiją parsivežė du romanus, apysaką ir kitokių smulkių kūrinių. Daugiausiai jos korespondencijų apie Lietuvą paskelbė centrinis Suomijos laikraštis "Päivälehti" ir žurnalas "Suomen kuvalehti". Lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas Suomijoje nebuvo kiek plačiau akcentuotas, nes tam trukdė cenzūra. Kultūrinių ir ekonominių ryšių su Suomija iki nepriklausomų valstybių susikūrimo nebuvo jokių. Suomių mokslininkai jau nuo XIX a. IX deš. aktyviai domėjosi savo šalies istorija ir santykiais su kaimynais, kalbininkai nagrinėjo baltiškuosius skolinius Pabaltijo finų kalbose, folkloristas A. R. Niemi išmoko lietuvių kalbos, kad galėtų lyginti lietuvių ir suomių liaudies dainas. Tačiau toji pažintis su Lietuva vyko tik Suomijos akademiniame pasaulyje.

ENIn the article is given the brief review of the information about Lithuania and Lithuanians in the press of Finland in the end of 19th century. Though also Finland, and Lithuania in 19tn century were in a structure one - Russian empire, but their status was not identical: Finland had a large autonomies, and Lithuania - any independence. Therefore Lithuania in Finland was almost obscure and only in the end of 19th centuries the Finnish writer Maila Talvio in the press of Finland has published tens by article about the Lithuanians and their culture, about an imperial oppression in this country. In the same time and Finnish scientists have given attention to the Lithuanian language and folklore, the researchers have begun investigations of historical connections between Finnish-Ugrish and Baltic tribes. [From the publication]

ISBN:
9955516968
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1902
Updated:
2020-06-05 19:26:47
Metrics:
Views: 32
Export: