Lietuva Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuva Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje
Kita antraštėLithuania in the press of Finland in the end of 19th century
AutoriaiSkrodenis, Stasys
ŠaltinisLietuvių raštijos istorijos studijos. T. 1, Iš spaudos draudimo istorijos / sudarytojai: Aivas Ragauskas, Daiva Vaišnienė Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 133-141.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvos ir Suomijos santykiai; spauda
ENthe Pres of Finland
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje pasteikiama trumpų žinių apie Lietuvą ir lietuvius Suomijos spaudoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje. Nors ir Suomija, ir Lietuva buvo vienos valstybės -Rusijos imperijos - sudėtyje, tačiau jų statusas buvo skirtingas: Suomija turėjo plačią autonomiją, o Lietuva jokio savarankiškumo. Todėl Lietuva Suomijoje buvo beveik nežinoma ir tik XIX a. pabaigoje suomių rašytoja Maila Talvio Suomijos spaudoje paskelbė dešimtis-straipsnių apie lietuvius ir jų kultūrą, apie carinę priespaudą šiame krašte. Tuo pačiu metu Suomijos mokslininkai atkreipė dėmesį į lietuvių kalbą ir folklorą, tyrinėtojai ėmė tirti finų ugrų ir baltų genčių senuosius ryšius. XIX a. pabaigoje rašytoja Maila Talvio Lietuvoje patyrė tiek įspūdžių, kad pajuto būtinybę rašyti ir sukūrusi iš Lietuvos į Suomiją parsivežė du romanus, apysaką ir kitokių smulkių kūrinių. Daugiausiai jos korespondencijų apie Lietuvą paskelbė centrinis Suomijos laikraštis "Päivälehti" ir žurnalas "Suomen kuvalehti". Lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas Suomijoje nebuvo kiek plačiau akcentuotas, nes tam trukdė cenzūra. Kultūrinių ir ekonominių ryšių su Suomija iki nepriklausomų valstybių susikūrimo nebuvo jokių. Suomių mokslininkai jau nuo XIX a. IX deš. aktyviai domėjosi savo šalies istorija ir santykiais su kaimynais, kalbininkai nagrinėjo baltiškuosius skolinius Pabaltijo finų kalbose, folkloristas A. R. Niemi išmoko lietuvių kalbos, kad galėtų lyginti lietuvių ir suomių liaudies dainas. Tačiau toji pažintis su Lietuva vyko tik Suomijos akademiniame pasaulyje.

ENIn the article is given the brief review of the information about Lithuania and Lithuanians in the press of Finland in the end of 19th century. Though also Finland, and Lithuania in 19tn century were in a structure one - Russian empire, but their status was not identical: Finland had a large autonomies, and Lithuania - any independence. Therefore Lithuania in Finland was almost obscure and only in the end of 19th centuries the Finnish writer Maila Talvio in the press of Finland has published tens by article about the Lithuanians and their culture, about an imperial oppression in this country. In the same time and Finnish scientists have given attention to the Lithuanian language and folklore, the researchers have begun investigations of historical connections between Finnish-Ugrish and Baltic tribes. [From the publication]

ISBN9955516968
Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1902
Atnaujinta2020-06-05 19:26:47
Metrika Peržiūros: 27