Moralinio kūno problema lietuvių literatūros transformacijos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moralinio kūno problema lietuvių literatūros transformacijos procese
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2004, Nr. 1, p. 161-171
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vertybių transformacija Lietuvos kultūroje ir naujausioje literatūroje, aptariama moralinio kūno problema naujausiuose V. Papievio ir S. T. Kondroto darbuose. Moralinio kūno statusas, straipsnio autoriaus nuomone, yra diskusijų klausimas. Straipsnio autorius stengiasi išsiaiškinti, kaip pasikeitė lietuvių literatūra vertindama kūną, kaip naujausiuose rašytojų kūriniuose atsispindi vertybių transformacija. Aptardamas V. Papievio romaną "Vienos vasaros piligrimai", straipsnio autorius teigia, kad lietuviškąjį personažą mes regime kitoniškame, nepažįstamame, svetimame kontekste, sunkiai apibrėžiamose ir identifikuojamose vietose, ieškantį, bet nerandantį savęs. S. T. Kondrotas savo novelėse, straipsnio autoriaus nuomone, vaizduoja aktyvių mainų, kapitalistinę, konsumeristinę (vartotojišką) visuomenę, tą visuomenę, kuri manipuliuoja kūnais, o, kita vertus, savo resursais visaip modernizuoja ir tobulina kūnus. Vertybių pokyčiai analizuojami remiantis fenomenologine analize.Reikšminiai žodžiai: Kūnas, moralė, literatūros filosofija.

ENThe article analyzes the transformation of values in Lithuanian culture and the latest literature and discusses the problem of moral body in the latest works by V. Papievis and S. T. Kondrotas. The status of the moral body, in the opinion of the author of the article, is a subject for discussion. The author of the article makes attempts to establish the changes in the Lithuanian literature with regard to the view of the body and the reflection of transformation of values. When discussing V. Papievis’s novel “Vienos Vasaros Piligrimai", the author of the article states that the reader sees the Lithuanian protagonist in a strange and foreign context and in the places, which are difficult to identify and define. The protagonist is searching for and is not able to find himself. In the opinion of the author of the article, S. T. Kondrotas, in his novellas, depicts a capitalist consumerist society, the one that manipulates bodies and, on the other hand, upgrades and improves bodies by employing its resources. The changes of values are analyzed referring to the phenomenological analysis.

ISSN:
1822-1114
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1898
Updated:
2018-12-17 11:35:23
Metrics:
Views: 35    Downloads: 3
Export: