Lietuvos universitetų fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms, turintiems fizinę negalę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos universitetų fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms, turintiems fizinę negalę
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 109-116
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų) fizinių aplinkų prieinamumo kokybinis tyrimas ir rezultatai. Tyrimas atliktas trijuose universitetuose, fizines erdves ir neįgaliųjų komentaras apie jas fiksuojant vaizdo kamera. Surinkti tyrimo duomenys apdoroti kokybinės turinio analizės metodu. Gautas Lietuvos universitetų fizinių aplinkų prieinamumo hipotetinis teorinis modelis. Tyrimo rezultatai rodo, kad universitetuose neįgalieji dažniausiai susiduria su nepritaikytais ir natūraliai tinkamais objektais. Nepritaikyta aplinka visiškai arba iš dalies apriboja savarankiškumą, teises ir pareigas, sukelia diskomfortą, turi neigiamą poveikį neįgalaus asmens identitetui. Pritaikyti ir natūraliai tinkami objektai sudaro visas sąlygas neįgaliojo savarankiškumui. [Iš leidinio]

ENThe article presents the quality study of availability of physical environments at Lithuanian higher educational institutions (universities) and the results of the study. The study was performed at three universities, by filming the physical spaces and the disabled persons’ comments on such physical spaces with a video camera. The collected information was processed by employing the method of quality analysis of the content. The hypothetic theoretical model of availability of physical environments at Lithuanian universities was obtained. The results of the study show that most frequently the disabled persons at universities are challenged by unfitted and naturally fit objects. The unfitted environment fully or partially limits the self-sufficiency, raises discomfort and has negative effect on the identity of the disabled person while the fitted and naturally fit objects create all the conditions for self-sufficiency of disabled persons.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1895
Updated:
2018-12-17 11:35:22
Metrics:
Views: 79    Downloads: 4
Export: