Autorinių sutarčių dalykas. Autorių teisių sutartinio perdavimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorinių sutarčių dalykas. Autorių teisių sutartinio perdavimo ypatumai
Alternative Title:
Subject of copyright agreement. Peculiarities of contractual transfer of author's rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 82-90
Keywords:
LT
Teisių perdavimas.
EN
Transfer of author's rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje naudojant lyginamąjj, sisteminės analizės metodus nagrinėjama esminė autorinių sutarčių sąlyga - autorinių sutarčių dalykas. Daugiausia dėmesio skiriama sutartinio autorių teisių perdavimo ypatumų analizei. Nagrinėjami autorinės sutarties dalyko elementai — kūrinio pavadinimas, autorių teisės, kurios gali būti perduodamos autorinėmis sutartimis, pereinančių pagal sutartj autorių teisių apimtis. Straipsnyje apžvelgiamos autorinių sutarčių teisinės prigimties teorijos, ieškoma atsakymo į klausimą, ar galimas visiškas ir negrįžtamas autorių turtinių teisių perdavimas trečiajam asmeniui. Taip pat analizuojami Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme įvardintų dvejopų autorinių sutarčių - autorinės sutarties dėl teisių perdavimo ir autorinės licencinės sutarties -dalyko ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisių perdavimas; Transfer of author's rights.

ENThe article uses comparative and system analysis methods to study the basic condition of copyright agreements – the matter of copyright agreements. The article focuses mostly on the analysis of issues in the contractual transfer of copyrights and examines the elements of the copyright agreement’s matter – the title of work, copyrights that may be transferred by copyright agreements, as well as the scope of copyrights transferred under agreements. The article reviews theories of the legal nature of copyright agreements and discusses whether a full and irrevocable transfer of copyrights to third persons is possible. It also analyses the particularity of double copyright agreements mentioned in the Law on the Rights of Authors Rights and Related Rights – the copyright transfer agreements and licence agreements.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Dispozityvumo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje / Jutinas Usonis, Tomas Bagdanskis. Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3 (2), p. 575–593.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1873
Updated:
2018-12-20 23:05:08
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: