Nekilnojamojo turto apmokestinimo konstitucingumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo turto apmokestinimo konstitucingumo problema
Alternative Title:
Problem of property taxation constitutionality
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 70 (62), p. 65-73
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama nekilnojamojo turto apmokestinimo reformai Lietuvoje ir šio mokesčio galimos kolizijos su Lietuvos Respublikos Konstitucija analizei. Užtrukęs naujojo nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo priėmimas bei jo kritika verčia permąstyti, ar šis mokestis būtų suderinamas su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis bei teisinės valstybės principais. Pasaulinė praktika rodo, kad administruojant šį mokestį gana aktyviai dalyvauja vietos savivaldos institucijos, o mokestinės įplaukos dažniausiai yra vienas iš esminių vietos savivaldos institucijų finansavimo šaltinių. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje taip pat persvarstoma, ar ateityje vietos savivaldos institucijų įtraukimas į šio mokesčio administravimą būtų suderinamas su konstitucinėmis nuostatomis. Apibendrinant aptariami bendrieji apmokestinimo konstitucingumo klausimai bei tai, kaip valstybei derėtų planuoti savo įplaukas, kad nepažeistų šalies gyventojų teisių bei teisėtų lūkesčių. Straipsnyje taikyti loginės analizės, lyginamosios teisėtyros, sisteminis bei statistinės analizės metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamasis turtas; Mokesčiai; Įstatymai.

ENThe article mostly focuses on the analysis of the immovable property taxation reform in Lithuania and the possible collision of this taxation with the Constitution of the Republic of Lithuania. The overdue approval of the new law on taxation of immovable property and the criticism makes us reconsider whether this tax would be in line with the rights, freedoms, and the principles of rule of law provided for in the Constitution. World practice shows that municipal government institutions are quite active in the administration of this tax, and tax revenues are often one of the main sources of financing of municipality institutions. Taking this into consideration, the article also reconsiders whether the inclusion of the local municipal government institutions into the administration of this tax would be in compliance with the provisions of the Constitution. Summing up, the article discusses the general issues of the constitutionality of the taxation, as well as how the state should plan its revenues, so that it doesn’t violate the rights and lawful expectations of the country's residents. The methods applied in this article are logical analysis, comparative jurisprudence, and systemic and statistical analysis.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1863
Updated:
2018-12-17 11:35:16
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: