Mikalojaus Daukšos Postilė ir jos šaltiniai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos Postilė ir jos šaltiniai: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2001, t. 45, p. 187-201
Recenzuojama knyga: Mikalojaus Daukšos Postilė ir jos šaltiniai. Leidimą parengė prof, habil. dr. Jonas Palionis. Viln 1331, [1] p. : faks
Keywords:
LT
Mikalojus Daukša; Postilė; Leksika; Leidimas.
EN
Mikalojus Daukša; Postile; Lexis; Publication.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas leidinys "Mikalojaus Daukšos 1599 metų Postilė ir jos šaltiniai" (leidimą parengė prof. habil. dr. Jonas Palionis; Vilnius: Baltos lankos, 2000). Recenzijos autorius negaili priekaištų knygos parengėjui ir leidėjams. Jo manymu, "Sutrumpinimuose" pasitaikančių netikslumų neturėtų būti, juoba, kad aptariamasis leidinys buvo sumanytas kaip prestižinis. Neaišku recenzentui, kodėl buvo pasirinktas leidinyje spausdinti trečiasis Jokūbo Wujeko postilės leidimas. Susipažinęs su visais įvadiniame straipsnyje pateikiamais argumentais, recenzijos autorius sudvejojo, ar ne autentiškiau būtų buvę pasirinkti antrąjį lenkiškąjį leidimą, o iš trečiojo pateikti tik tas vietas, kurių nėra antrajame Wujeko "Mažosios postilės" leidime. Mat vertimo pagrindas buvo antrasis leidimas, o išėjus trečiajam, Daukša savąjį vertimą ne tik techniškai priartino prie naujojo Wujeko leidimo, bet ir papildomai iš jo išvertė tas dalis, kurių nebuvo lenkiškajame antrajame leidime. Apibendrindamas recenzentas teigia, kad recenzuojamas leidinys nėra labai patikimas. Recenzijos autorius mano, kad daugelio jo paminėtų riktų bei neapsižiūrėjimų nesunkiai būtų buvę išvengta, jeigu taip dosniai valstybinių institucijų remiama "Baltų lankų" leidykla nebūtų užsnūdusi ant laurų, o būtų glaudžiau bendradarbiavusi su parengėju. Dabar recenzentui susidarė įspūdis, kad parengėjas dirbo vienaip, leidykla -- antraip, nes vis dėlto "nesinorėtų tikėti, kad toks senųjų raštų žinovas, kaip prof. Jonas Palionis, bent didesnės dalies paminėtų negerovių būtų nepastebėjęs".

ENThe review discusses the publication “Mikalojus Daukša Postilla of year 1599 and its sources” (prepared by Prof. Habil. Dr. Jonas Palionis, Vilnius: Baltos lankos, 2000). The author of the review criticises the producer and the publishers of the book. According to him, mistakes met in “abbreviation” should not be there, moreover, that the publication was intended to be a prestige one. The reviewer questions the reasons for publishing the third edition of the Postilla by Jakob Wujek in the publication. Upon getting acquainted with all the arguments present in the introductory article, the author of the review argued that it might have been more authentic to choose the second Polish edition, and deliver only such places of the third one that were not present in the second publication of the Little Postilla by Jakob Wujek. The translation was made on the basis of the second edition; after publishing the third one, Daukša technically adjusted his translation to the new edition and additionally translated such parts that were not in the second Polish edition. In conclusion, the reviewer argues that the reviewed publication is not very reliable. The author of the review believes that many of the incidents and omissions mentioned might be easily avoided if the publishing house “Baltos lankos”, abundantly supported by governmental institutions, more intensively cooperated with the producer instead of resting on its laurels. Now, the reviewer got the impression that the producer worked in one way and the publishing in another way, since “I don’t believe that a specialist of ancient writings as the professor Jonas Palionis would not have notices at least major part of imperfections mentioned”.

ISBN:
9955000619
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18507
Updated:
2018-12-17 10:53:05
Metrics:
Views: 54    Downloads: 12
Export: