Основные черты уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве Литовской Республики

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Основные черты уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве Литовской Республики
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons.
Summary / Abstract:

LTSpartūs nepilnamečių nusikaltimų augimo tempai Lietuvoje reikalavo naujo įstatymų leidėjo požiūrio į nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės teisinį sureguliavimą. Lietuva priklauso toms pokomunistinėms valstybėms, kurios, keisdamos savo baudžiamuosius įstatymus, kartu bandė naujai reglamentuoti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės klausimus ir jos ypatumus susisteminti specialiame naujo BK XI skyriuje “Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai“ (BK 80-94 straipsniai). Pagrindiniai nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai įtvirtinami per: 1) siauresnį taikomų nepilnamečiams bausmių rūšių sąrašą; 2) šių bausmių skyrimo specifiką (atsižvelgiant į subjektą ir aplinkybes sąlygojančias baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą); 3) galimybę taikyti alternatyvias auklėjamojo poveikio priemones; 4) švelnesnes atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės sąlygas; 5) teistumo terminų sutrumpinimą ir kt. Nustatant nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už neteisėtos veikos padarymą ir įtvirtinant tam tikrą taikomų jiems baudžiamojo poveikio priemonių sistemą itin didelės svarbos turi trijų esminių baudžiamosios teisės principų realizavimo užtikrinimas: teisingumo principo; humanizmo principo (literatūroje dažnai įvardijamu represijos ekonomijos principu); proporcingumo principo. BK įtvirtintos auklėjamojo poveikio priemonių ir bausmių sistema turi specialią paskirtį (tikslus), kuri iš esmės neprieštarauja įstatyme numatytai bausmės paskirčiai, bet verčia skirti pagrindinį dėmesį sudėtingesniems klausimams - nepilnamečio asmenybės korekcijai ir jos resocializacijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nepilnamečiai; Baudžiamoji atsakomybė; Bausmės; Minors; Criminal lliability; Penalties.

ENAn increasing number of crimes among juveniles in Lithuania posed a need for a new approach by the legislators towards legal settlement of penal responsibility of juveniles. Lithuanian belongs to the post-communistic states which by changing their criminal laws tried to regulate the issues of penal responsibility of juveniles and systemize them in the Article 9 Peculiarities of Penal Responsibilities of Juveniles of the new Penal Code (Articles 80-94 of the Penal Code). The main peculiarities of penal responsibility of juveniles are defined through the following: 1) shorter list of the types of penalties for minors; 2) the specificity of imposing these penalties (with respect to the subject and the circumstances of the crime or offence); 3) possibility to apply alternative educational measures; 4) easier dismissal from the responsibility of the penalty; 5) reduction of detention periods, etc. In determining the penal responsibility of juveniles for illegal activity and setting up the system of penal measures applied to juveniles, the following principles of penal responsibility must be ensured: the principle of justice, the principle of humanism (often referred to in the literature as the principle of economy of repression), and the principle of proportionality. The system of educational means and penalties provided for in the penal code has a special purpose (objective) which, in principle does not contradict the purpose of penalty define in the Law, however, encourages focusing on the more important issues, i.e. correction and re-socialization of a juvenile personality.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18493
Updated:
2013-04-28 18:54:51
Metrics:
Views: 15
Export: