История цензурных учреждений в Виленской губернии в XIX - начале XX века

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
История цензурных учреждений в Виленской губернии в XIX - начале XX века
Alternative Title:
  • History of censorship institutions of Vilnius County in the 19th-beginning of the 20th century
  • Vilniaus gubernijos cenzūros įstaigų XIX-XX a. pradžios istorija
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 58-86
Keywords:
LT
Bibliografnės nuorodos; Biografija; Cenzoriai; Cenzūra; Cenzūros institucijos; Cenzūros įstaigos; Rusijos imperija (Russian Empire); Rusijos imperijos politika; Vilniaus cenzūros komitetas; Vilniaus gubernija; XIX-XX a. Vilniaus guberniojs istorija.
EN
Bibliographic references; Biography; Censorchip institutions; Censors; Censorship; Censorship institutions; History of Vilnius County in the XIX-XX century; Russian Empire; Russian Imperial Policy; Vilnius Censorship Committee; Vilnius County; Vilnius Gubernia.
Summary / Abstract:

LTRusijos nacionalinės bibliotekos Knygotyros sektorius rengia kolektyvinį veikalą – biobibliografinį žinyną „Rusijos imperijos cenzoriai. XVIII a. pabaiga – XX a. pradžia“. Jame bus pateikta žinių apie daugiau kaip 1000 to meto cenzorių ir cenzūros įstaigų darbuotojų. Parengus kiekvieną žinyno skyrių, jo medžiaga aprobatos tikslais skelbiama spaudoje. Šiame straipsnyje pateikiamos Vilniaus gubernijos cenzorių biogramos, parengtos remiantis Rusijos archyvų cenzūros fondų šaltiniais, taip pat bibliografinė informacija, aprėpianti ir minėtus archyvinius dokumentus, ir įvairius spausdintus šaltinius – enciklopedijas, žinynus ir žodynus. [Iš leidinio]

ENThe Book sector of the Russian National Library works on a collective work – a biobibliographic reference book "The censors of Russian Empire: the end of 18th – the beginning of the 19th century". It will provide data about 1000 censors and workers of censorship institutions of that time. The material of each prepared chapter of the reference book is published for approbation. This article introduces the biographs of the censors in Vilnius County. They were prepared on the basis of the archival material preserved in the collections of Russian censorship archives. The bibliographic information reflects the archical documents as well as various published sources: encyclopedias, reference books, and dictionaries. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18478
Updated:
2018-12-17 11:23:47
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: