Folkloro elementai lietuvių vaikų ir jaunimo chorinėje literatūroje = Folklore elements in children and youths' choir literature of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Folkloro elementai lietuvių vaikų ir jaunimo chorinėje literatūroje =: Folklore elements in children and youths' choir literature of Lithuania
Alternative Title:
Folklore elements in children and youths' choir literature of lithuania
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2007, Nr. 7, p. 23-31
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Archajinės struktūros; liaudies daina; intonacija; stilizacija; muzika; choras..
EN
Archaic structures; folk song; intonation; pastiche; music; choir..
Summary / Abstract:

LTVaikų ir jaunimo chorinė literatūra labai glaudžiai susijusi su folkloru - muzikine ir žodine liaudies kūryba - nuo jos užuomazgų iki šių dienų. Muzikinio folkloro atlikimo tradicija tiesiogiai perduodama iš kartos į kartą. Vaikų dainavimo įgūdžiai buvo vystomi natūraliai, įsitraukus į bendruomenės, šeimos gyvenimą, ir tai buvo tiesiogiai susiję su vaiko fiziniu ir dvasiniu augimu. Iš senosios buitinės vaikų muzikos yra išlikusios lopšinės, žaidimai, gyvūnijos apdainavimo, formulinės dainos, gamtos garsų pamėgdžiojimai, dainuojamosios skaičiuotės, erzinimai, ūkavimai, raliavimai, pasakų dainuojamieji intarpai, muzikiniai žaidimai, rateliai, šokiai, įvairios kalendorinės, apeiginės, piemenų, darbo ir kitos jaunimo dainos. Tradicinis liaudies dainavimas sudarė etninės muzikos pagrindus, labiausiai atitinkančius muzikinio ugdymo prigimtį. Vaikų dainos muzikinės kultūros raidoje perėmė ir chorinio dainavimo tradicijas, XIV a. pabaigoje atėjusias iš Europos į Lietuvą per bažnyčią ir dvarą, jomis buvo pagrįstas vaikų ir jaunimo ugdymas Lietuvoje. Apžvelgus lietuvių vaikų ir jaunimo chorinę literatūrą, pastebima folkloro, jo stilizavimo bruožų evoliucija: nuo pirmųjų harmonizuotų liaudies dainų XX a. pradžioje, pagrįstų daugiausia klasikine trifunkcine harmonija, iki šių dienų laisvai išplėtotų formų liaudies dainų išdailų, kurios yra archajinių struktūrų ir šiuolaikinės muzikos kalbos deriniai. Pastarieji yra ir šio straipsnio objektas. Straipsnio tikslas - išryškinti folkloro ir jo stilizacijos atspindžius lietuvių vaikų ir jaunimo chorinėje literatūroje. [Iš leidinio]

ENChildren and youth choral literature is closely related to folk music - folk music and oral creation - from its beginning until the present days. Musical folklore tradition is directly passed from generation to generation. Singing skills of children were developed naturally through their engagement into the community, family life, and this was directly related to the physical and spiritual growth of a child. The lullabies, games, chants of fauna, formula songs, imitations of natural sounds, sung counting-out games, teasing, whooping, quavering, inserts of sung tales, music games, circles, dances, various calendar, ritual, shepherd, working and other youth song survived from the old children's home music. Traditional folk singing was the basis of folk music which best suited the nature of musical education. Over the development of musical culture, children's songs also absorbed traditions of choral singing, which came from Europe to Lithuania through the church and the manor, at the end of the fourteenth century, and the education of children and young people in Lithuania was based on them. Having reviewed Lithuanian choral literature for youth and children, the evolution of folk music and its pastiche features can be noted: from the first harmonized folk songs, mainly based on classic trifunctional harmony, at the beginning of the twentieth century, to this day freely developed forms of folk song finishing, which are the combinations of archaic structure and modern music language. The latter ones are the subject of this article. The purpose of the article is to highlight the reflections of folklore and its stylization in Lithuanian choir literature for children and youth.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Sutartinių atlikimo tradicijos / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Vilnius : Kronta [i.e. Lietuvos muzikos akademija], 2000. 294 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18400
Updated:
2018-12-17 12:05:57
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: