Sovietų Sąjungos politinės struktūros Lietuvoje ir jų nusikalstama veikla : antroji sovietinė okupacija (1944-1953)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Sovietų Sąjungos politinės struktūros Lietuvoje ir jų nusikalstama veikla: antroji sovietinė okupacija (1944-1953)
Alternative Title:
  • Political bodies of the Soviet Union in Lithuania and their criminal activities: the second Soviet occupation (1944-1953)
  • Crimes of totalitarian regimes in Lithuania. The Soviet occupation
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2008.
Pages:
540 p
Series:
Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė okupacija; t. 4
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kolaboravimas; Lietuva; Lietuvos komunistų partija; Lietuvos sovietinė socialistinė respublika, antroji okupacija, 1944-1953, Lietuvos komunistų partija, represinės struktūros; Represijų slopinimas; Sovietinė okupacija; Trėmimai; Visasajunginės komunistų partijos (bolševikų) Lietuvos biuras.
EN
Collaboration; Deportations; Lithuania; Lithuanian Bureau of the All-Union Communist party; Lithuanian Communist Party; Lithuanian Soviet Socialist Republic, the second Soviet Occupation, 1944-1953, Lithuanian Communist Party, Repressive Bodies; Repressive structures; Soviet occupation; Suppression of the Resistance.
Summary / Abstract:

LTKnygoje, remiantis gausiais archyviniais dokumentais, autorius analizuoja, kaip pokario metais okupacinė sovietų valdžia kūrė represines politines struktūras, kurios turėjo padėti įdiegti totalitarinį komunistinį režimą Lietuvoje. Plačiai nušviečiama tokių politinių struktūrų, kaip LKP(b), VKP(b) CK Lietuvos biuro, komjaunimo ir apskritai visos partinės nomenklatūros nusikalstama veikla: areštai, fizinis teroras, trėmimai, prievartinė gyventojų sovietizacija. Kartu išryškinami konkretūs nusikalstamos veiklos organizatoriai, vykdytojai ir jų talkininkai kolaborantai. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis. Tai ketvirtas Tarptautinės komisijos leidžiamos serijos „Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje" leidinys, skirtas sovietinei okupacijai.

ISBN:
9789986093701
Parts:
P. 9-74, 77-152 (anglų k.). Įvadas / Vytautas Tininis
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18392
Updated:
2018-11-28 08:52:42
Metrics:
Views: 41
Export: