Preconditions and consequences of illegal goods traffic

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Preconditions and consequences of illegal goods traffic
Alternative Title:
Nelegalaus prekių gabenimo paskatos ir pasekmės
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2007, Nr. 2(2), p. 43-50
Keywords:
LT
šešėlinė ekonomika; mokesčiai; akcizo mokestis; mokesčių vengimas.
EN
shadow economics; taxes; contraband; excise duty; tax evasion.
Summary / Abstract:

LTNuolat egzistuojantis nelegalaus prekių gabenimo, kitaip vadinamo kontrabanda, fenomenas sulaukia visuomenės ir valdžios dėmesio. Straipsnyje teorinis kontrabandos problemos nagrinėjimas siejamas su mokesčių vengimo ir mokesčių nemokėjimo problema, atskleidžiamos sprendimo nemokėti mokesčių priėmimo paskatos. Mokesčių nemokėjimo mastą lemia kiekvieno subjekto priimamas sprendimas mokėti arba nemokėti. Priimdamas sprendimą nemokėti mokesčių subjektas susiduria su netikrumu, kuris pasireiškia tuo, kad subjekto mokesčių nemokėjimas yra nelegalus ir subjektui gresia bausmė atskleidus jo sukčiavimą. Straipsnyje pateikiama informacija apie šešėlinės ekonomikos šalyje mastą ir struktūrą. Pagrindinę kontrabandos dalį sudaro akcizinės prekės - alkoholis, tabakas ir kuras. Vienas iš veiksnių, skatinančių kontrabandą, yra didelis prekių kainų skirtumas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, iš kurių vežama kontrabanda. Ekspertų vertinimu, kontrabandinių degalų dalis gali sudaryti iki 50 proc. šalies degalų rinkos. Kontrabandinių cigarečių dalis šalies rūkalų rinkoje, skirtingais duomenimis, sudaro 30-45 proc. Apibendrinant straipsnyje pateiktą tyrimą galima išskirti pagrindines neigiamas kontrabandos pasekmes: vyriausybės metinių pajamų santykinis mažėjimas; bendras ekonomikos pavaldumo blogėjimas, mažinantis vyriausybės gebėjimą priimti racionalius sprendimus ir numatyti priimamų sprendimų pasekmes; netinkamai skiriama valstybės socialinė parama, nes ja gali pasinaudoti ir tie, kurie gauna dideles pajamas iš nelegalios veiklos; gyventojai ir juridiniai ūkio vienetai linkę nesilaikyti esamų taisyklių, o jų nesilaikymas gali tapti norma.

ENNature of shadow economics is destructive, as its existence contradicts to public order and interests. Shadow economics avoids state taxes, therefore, the state in order to collect necessary funds for national demands is forced to increase taxes imposed on those who pay them. Some fail to pay taxes, others assume heavier tax burden. This creates unequal economic conditions for legal and illegal business and distorts conditions for fair competition. Theoretical study of contraband problem is linked to the problem of tax evasion and tax payment evasion problem in the article, it reveals stimuli for making decision not to pay taxes. The article submits information about the scope and structure of shadow economics in the country. Main part of contraband is goods subject to excise duty - alcohol, tobacco and fuel. One of the factors which influence contraband is a great difference in prices in Lithuania and neighbouring countries from which contraband comes. Main negative consequences of contraband: relative reduction of annual income of the government; common worsening of economic subordination which reduces ability of the government to adopt rational solutions and predict consequences of these solutions; insufficient accuracy in grant of the state social sponsorship as even those who earn large income from illegal activity may obtain it; residents and legal entities tend not to observe existing rules and failure to observe the rules may become a norm. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Tax payment evasion problem / Olga Dikovič, Vita Karpuškienė. Survey of the Lithuanian economy. 2005, no. 1, p. 88-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18389
Updated:
2018-12-17 12:05:55
Metrics:
Views: 53    Downloads: 4
Export: