Socialinės garantijos. Kas pranašesnis: valstybės tarnyba ar privatus sektorius?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės garantijos. Kas pranašesnis: valstybės tarnyba ar privatus sektorius?
Keywords:
LT
socialinės garantijos; valstybės tarnyba; atleidimas iš darbo.
EN
public service; social guarantees.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos valstybės tarnautojams taikomos specifinės socialinės garantijos, aptariamas jų santykis su atitinkamomis ar panašiomis socialinėmis garantijomis, taikomos darbuotojams, siekiama įvertinti tokių specifinių socialinių garantijų privalumus ir trūkumus darbuotojų socialinių garantijų atžvilgiu. Pažymėtina, kad ir Valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojų socialinės garantijos yra suprantamos plačiąją prasme, tai yra jos apima: priėmimo į tarnybą ir atleidimo iš tarnybos aspektus, darbo laiko, darbo užmokesčio, socialinės apsaugos, kvalifikacijos kėlimą bei kitus darbo organizavimo aspektus. Atsižvelgiant į šio tyrimo tikslą, straipsnyje bus aptariamos tos specifinės valstybės tarnautojų garantijos, kurios pasižymi ypatingu santykiu su darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatytomis darbuotojų garantijomis ir gali būti įvertintos pastarųjų atžvilgiu. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the analysis of specific social guarantees provided to civil servants; their relation with respective or similar social guarantees provided to employees is discussed; it is aimed at evaluating the advantages and disadvantages of such specific social guarantees compared to social guarantees provided to employees. It is notable that social guarantees of civil servants are perceived in the broad sense in the Law on Civil Service, i.e. they include the following: aspects related to admission into and dismissal from the service, aspects related to working hours, pay, social security, professional development and other aspects of work organisation. Taking into account the aim of this study, the article covers those specific guarantees of civil servants which have a special relation with guarantees provided for employees according to the legislation regulating labour relations and can be compared with the latter.

ISBN:
9789955969518
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18335
Updated:
2013-04-28 18:52:35
Metrics:
Views: 41
Export: