Tautinės tapatybės ženklai šiuolaikinėje fotografijoje: Artūro Valiaugos fotografijų ciklas "Tylusis identitetas"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinės tapatybės ženklai šiuolaikinėje fotografijoje: Artūro Valiaugos fotografijų ciklas "Tylusis identitetas"
Alternative Title:
Signs of national identity in contemporary photography: the still of the photos of Arturas Valiauga "The silent identity"
In the Book:
Keywords:
LT
fotografija; Artūras Valiauga; tautinės tapatybės simboliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Artūro Valiaugos fotografijų ciklas "Tylusis identitetas", kuriame fotografas reflektuoja užsienyje gyvenančių žmonių tautinės tapatybės kaitą. Analizuojant minėtą fotografijų seriją, atskleidžiamos dabartinės Lietuvos fotografijos tendencijos, nurodomi jų ryšiai su bendra šiuolaikinės Lietuvos dailės raida. Straipsnyje aiškinamasi, kodėl menininkai sociokultūrinių procesų analizei dažnai pasitelkia būtent fotografiją, aptariami fotografijos suvokimo ypatumai. Sprendžiant šias teorinio pobūdžio problemas, fotografija nagrinėjama kaip vaizdinis ženklas, remiantis prancūzų semiotiko Rolando Bartheso teorijomis. Toks teorinis pagrindas leidžia parodyti, kad straipsnyje aptariamas fotografijų ciklas ne tik reprezentuoja, bet ir formuoja šiuolaikinio žmogaus kintančio tautinio identiteto sampratą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the photographic cycle "Still Identify", created by Lithuanian photographer Arturas Valiauga. In this work photographer reflects on national identity of people leaving abroad. He photographs Lithuanians who reside in Holland and Dutch people who live in Lithuania in their private space. The article not only reveals the specific qualities of the cycle mentioned above, but also points out the tendencies of contemporary Lithuanian photography ant defines its relations to the general development of Lithuanian fine arts. The text inquires why do artists often choose photography as a medium for the analysis of socio-cultural phenomena and discusses the peculiarities of the perception of photographic images. The discussion of these theoretical issues is based on the concept of the photograph as a visual sign, as defined by French researcher of semiotics Roland Barthes. The photograph is conceived as a sign which both denotes the objective reality and connotes the cultural meaning of it. Such theoretical base allows to state, that the discussed photographic cycle not only represents the changing national identity of contemporary people, but also influences our concept of it. [From the publication]

ISBN:
9789955123750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18239
Updated:
2013-04-28 18:50:52
Metrics:
Views: 63
Export: