The significance of the European Union structural funds for the increase of rural human capital

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The significance of the European Union structural funds for the increase of rural human capital
Alternative Title:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikšmė kaimo žmogiškojo kapitalo didinimui
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr. 3 (10), p. 55-63
Keywords:
LT
žmogiškieji ištekliai; kaimas; žemės ūkis; struktūriniai fondai.
EN
human resources; rural areas; agriculture; structure funds.
Summary / Abstract:

LTŽinios, gebėjimas pasinaudoti naujausiais atradimais, kurti naujas žinias ir technologijas - pagrindinė ne tik šiuolaikinio ūkio, bet ir daugelio kitų gyvenimo sričių varomoji jėga. Viena svarbiausių šalies raidos ir modernizavimo sąlygų - inovacijomis, žiniomis pagrįsta ekonomika, gebėjimas kurti ir visose gyvenimo srityse taikyti naujas žinias. Lietuva, tapusi visateise Europos Sąjungos (ES) nare, prisijungė prie vienos iš bendrųjų politikos dalių - struktūrinės politikos, kurios tikslas - finansinėmis priemonėmis mažinti ES regionų ekonominės bei socialinės plėtros skirtumus ir gerinti atsilikusių regionų konkurencingumą. Pagrindinis šios politikos įgyvendinimo įrankis yra ES struktūrinių fondų lėšos. Darbo tikslas -išanalizuoti investavimo į Lietuvos kaimo žmogiškuosius išteklius galimybes ir kryptis, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis. Darbo tikslui pasiekti buvo pagrįsta investavimo į kaimo žmogiškuosius išteklius svarba; apžvelgtos ES struktūrinių fondų, skirtų šalies kaimo žmogiškųjų išteklių plėtrai, panaudojimo kryptys bei įsisavinimo rodikliai. [Iš leidinio]

ENThe worldwide experience vividly shows that countries investing in people necessarily lag behind other countries. Since Lithuania has become the member of the European Union (EU), real possibilities for the use of the support of the European Union structural funds assigned for rural human recources development have opened During the years 2004-2006 the European Union support means for the development of Lithuanian rural human resources according to the GPD LEADER+ type measures "Gaining of skills" and "Training" have been successfully mastered. The sums of signed contracts were equal to 6.717 and 3.138 million Lt, respectively. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18173
Updated:
2018-12-17 12:05:21
Metrics:
Views: 37
Export: