Pasakėčių raiškusis skaitymas ir inscenizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasakėčių raiškusis skaitymas ir inscenizavimas
Alternative Title:
Expressive Reading and Role-Play of Fables
In the Journal:
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Tautosaka / Folklore; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTBet kurio žanro literatūros kūrinio raiškiajam skaitymui reikia tam tikro pasirengimo – skaitovas privalo atlikti visuminę kūrinio analizę: įsigilinti į rašytojo sumanymą; suvokti ir suformuluoti atlikėjo užduotį; sudaryti skaitymo kompozicija; išryškinti kūrinio mintis ir jausmus, bet ir atskleisti specifinius kūrinio žanro bruožus. Šio straipsnio tikslas – atkreipti dėmesį į tuos aspektus, kurie svarbūs skaitant bei inscenizuojant pasakėčias.Reikšminiai žodžiai: Raiškusis skaitymas; Pasakėčios; Inscenizavimas; Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

ENExpressive reading of a piece of literature of any genre requires a certain preparation—the reader must make the compete analysis of a text, i.e. understand the idea of the writer, perceive and formulate the objective of a performer, design a composition of reading, underline ideas and feelings of the text, and reveal specific attributes of genre of the text. The aim of the article is to focus on aspects that are important in reading and role-playing fables.

ISSN:
1822-1203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1812
Updated:
2018-12-17 11:35:10
Metrics:
Views: 71    Downloads: 5
Export: