Applying marketing concepts to nonprofit organisations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Applying marketing concepts to nonprofit organisations
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ne pelno organizacijos; Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus marketingas; Nonprofit organisations; Public sector; Public sector marketing; Marketingas, ne pelno organizacijos.
Keywords:
LT
Marketingas, ne pelno organizacijos; Ne pelno organizacijos; Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus marketingas.
EN
Nonprofit organisations; Public sector marketing; Public sector.
Summary / Abstract:

LTIdėja taikyti tradicinio marketingo teoriją ir metodologiją viešajame sektoriuje nėra nauja. Jau 1969-1973 įvairūs autoriai analizavo skirtingus marketingo aspektus viešajame sektoriuje. Pažymima, kad viešojo sektoriaus marketingas pasižymi tokiais trūkumais: trūksta sisteminio pobūdžio, painiojama terminologija, sąvokų gausa. Stengiantis integruoti užsienio mokslininkų darbus į Lietuvos mokslą ir praktiką, pastebimi ne tik paminėti simptomai, bet taip pat reiškiniai, sąlygoti skirtingų kultūrų, politinių sistemų ir pan., bet svarbiausia - skirtingo marketingo patirties lygio viešajame sektoriuje. Sisteminis ir tikslingas marketingo koncepcijų integravimas į viešojo sektoriaus praktiką yra daugiau epizodinių iniciatyvų rezultatas. Šio straipsnio tikslas yra nustatyti verslo marketingo ir ne pelno organizacijos marketingo panašumus ir skirtumus. Ne pelno organizacijos iš esmės skiriasi nuo pelno siekiančių organizacijų, marketingas jose skiriasi iš esmės. Marketingas šioje specifinėje aplinkoje yra kitoks ir daug sudėtingesnis. Ne pelno organizacijų valdytojai ir marketingo specialistai turi pasirinkti ir pasiimti iš verslo sektoriaus visa, kas geriausia, ir taip sustiprinti savo sektoriaus esminius skirtumus. Ne pelno organizacijos marketingas prasideda ir baigiasi tiksline grupe. Nors paties marketingo koncepcija yra plačiai paplitusi ir taikoma ne tik versle, bet ir ne pelno sektoriuje, ir šiandien ne pelno organizacijoms tinkamų marketingo priemonių yra daugiau, nei bet kada anksčiau, pačios ne pelno organizacijos lėčiau integruojasi ir taiko skirtingas marketingo veiklas dėl gana skeptiško savo darbo vertės ir naudos suvokimo.

ENThe idea of the adaptation of the theory and methodology of traditional marketing in public sector is not new. In 1969-1973 different authors analyzed different aspects of marketing in public sector in their works. It was noticed that public sector marketing has the following symptoms: the absence of systematic character, the confusion of terminology, the ambiguity of concepts. The most active scientists in the sphere of public sector marketing are in the USA and the most advanced European countries, therefore it is not surprising that trying to integrate the results of their work in Lithuanian science and practice, it is noticed not only the "symptoms" mentioned above, but also the phenomena determined by different cultures, political systems, etc., and the most important - by the different level of marketing experience in public sector. The systematic and purposeful integration of marketing concepts in the practice of public sector is rather an outcome of episodic initiatives of the leaders and the specialists of an organization. The aim of this article is to distinguish the common points and the differences of business marketing and non-profit organization marketing. Nonprofits are completely unlike for-profits, and the way they need to be marketed is subtly and powerfully different, so the marketing in this special environment is not the same and, indeed, is much harder. Non-profit managers and marketers need to select and to take the best from business sector and to improve their sector's fundamental invigorating differences. Non-profit organization marketing begins and ends with target audience.Although the concept of marketing itself has been admitted widely and escalated not only in business, but in non-profit sector as well and today there are more marketing options available to non-profit organizations than ever, non-profit organisations themselves integrate and use different marketing activities slower because of still quite sceptical perception of the value and benefit to their work.

ISBN:
9984784029
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1809
Updated:
2013-04-28 15:33:18
Metrics:
Views: 33
Export: