Mindaugas ir Morta - pirmoji krikščionių šeima Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mindaugas ir Morta - pirmoji krikščionių šeima Lietuvoje
In the Book:
Keywords:
LT
13 amžius. Lietuvos valstybės kūrimasis.
Summary / Abstract:

LTMorta - antroji Mindaugo žmona, jis susituokė su ja anksčiausiai 1251 m.rudenį, kai jau buvo žuvęs jos pirmasis vyras Vismantas. Tai buvo krikščioniškoji santuoka (apie Mindaugo krikštą kalba 1251 m. liepos mėn. popiežiaus Inocento IV bulės). Vyriausias Mindaugo sūnus Vaišelga tuo metu buvo jau suaugęs, taigi Morta nelaikytina jo motina. Inocentui IV nurodžius, Mindaugas buvo vainikuotas karaliumi, Livonijos eiliuotoji kronika pažymi ir Mortos vainikavimą. Mindaugo gautas Šv. Petro globos ir Bažnyčios sūnaus statusas tuo meto sąlygomis reiškė ir pasaulietinę popiežiaus viršenybę. Vokietijos imperatorių ir karalių vainikavimo formuliarai atskleidžia karališkosios valdžios indoktrinavimą: tarp kitų regalijų (svarbiausia - karūna) būtinai turėjo būti įteiktas kalavijas, nes karalius skaitėsi Bažnyčios gynėju. Mindaugas buvo atsakingas už gyventojų sukrikščioninimą, popiežius nurodė, kad savo karalystę jis išplėšė iš pagonių rankų. Karalius gerai perprato politinę šios sakralizacijos pusę. Morta giliai priėmė naująjį tikėjimą. Po Durbės mūšio, kilus Lietuvos karui su Livonijos ordinui, ji darė viską, kad Mindaugas liktų krikščioniu. Šaltiniai gerai neatskleidžia Mindaugo pozicijos, bet leidžia tvirtinti, kad karališkąją Lietuvos porą jungė gili meilė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuva XIII a.; Krikščionybė; Karūnacija; Popiežiaus valdžia; Ankstyvoji monarchija.

ENMorta is the second wife of Mindaugas, who wed her earliest in the Autumn of 1251, when her first husband Vismantas already perished. The matrimony was Christian (the bull of pope Innocent IV of July 1251 talks of the christening of Mindaugas). Mindaugas’s first son Vaišelga was already a grown-up therefore Morta could not possibly be considered his mother. By order of Innocent IV, Mindaugas was crowned to become the king. Poetical Livonian chronicle also speaks of Morta’s crowning. The status of the St. Peter’s charge and son of the Church, received by Mindaugas also meant the secular supremacy of the pope. The logbooks of crowning of German kings and emperors reveal the indoctrination of the royal power: among other regalia (the most important being the crown), the king also received the sword, since the king was considered a defender of the Church. Mindaugas was responsible for the christening of the inhabitants and pope stated that he took over his kingdom from the pagan hands. The king quickly became aware of the political side of the sacralization. Morta deeply accepted the new faith. After the battle of Durbė which begun the war between Lithuania and the Livonian Order, she did everything in her might in order for Mindaugas to remain a Christian. The sources do not reveal Mindaugas’s position, but allow for stating that the royal couple of Lithuania was connected by true love.

ISBN:
9789955656562
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17984
Updated:
2021-03-17 19:53:16
Metrics:
Views: 121
Export: