Europos centrinio banko raida ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos centrinio banko raida ir perspektyvos
Alternative Title:
European central bank development and perspectives
In the Journal:
Teisė. 2007, t. 63, p. 16-32
Keywords:
LT
Europos centrinis bankas; nacionaliniai bankai.
EN
European central bank; national banks.
Summary / Abstract:

LTFinansų teisė yra jauna ir nauja teisės šaka. Mokslo atžvilgiu ji nėra plačiai nagrinėta. Šio straipsnio tikslas yra per analitinę prizmę pažvelgti į, pagal sėkmingai veikiančio Vokietijos centrinio banko (Deutsche Bundesbank) modelį sukurtą, - Europos centrinio banko raidą, panagrinėti jo atsiradimo istoriją Europos Sąjungos formavimosi kontekste, paanalizuoti šio banko atliekamas funkcijas, atskiriant jas nuo Europos centrinių bankų sistemos ir ES šalių nacionalinių centrinių bankų vykdomų funkcijų, bei euro zonos aspektu aptarti galimas Europos centrinio banko raidos perspektyvas. Straipsnio autoriai nagrinėja politines Ekonominės ir pinigų sąjungos atsiradimo priežastis tuometinių istorinių įvykių plotmėje, analitiškai peržvelgia visus tris šios sąjungos kūrimo etapus, kurių pasekoje Europos Sąjungoje susiformavo Europos centrinių bankų sistema. Vienas svarbiausių teisinių etapų pasiekimų - Europos Sąjungos sutarties pakeitimas, lėmęs Mastrichto kriterijus, bendrą valiutą siekiančioms įsivesti Europos Sąjungos šalims. Atkreipiamas dėmesys į vienos valiutos - euro įvedimo į bendrąją rinką pradžios aplinkybes. Taip pat aptariamas Europos centrinio banko pirmtako - Europos pinigų instituto įsteigimas bei jo veikla iki to momento, kai Europos centrinis bankas tapo nepriklausoma institucija, vykdančia jam priskirtas funkcijas, nustatančia pinigų politikos laikinus tikslus ir įgyvendinančia pinigų politikos principus. [Iš leidinio]

ENFinance law is a young and new branch of law. From the scientific point of view it has not been widely analysed. The goal of this article is within analytical aspect to get a closer look to the development of under successfully operating central bank of Germany (Deutsche Bundesbank) model made European central bank, to study its upraise history in the context of European Union formation, to sift through this bank's performed functions distinguishing the latter between European central bank system's and the national central banks' of European Union member states performed ones, also to discuss possible perspectives of European central bank development in the aspect of euro zone. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17924
Updated:
2020-11-25 20:10:43
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: