Biržų kunigaikštystės komunikacija su Kuršo ir Žemgalos kunigaikštyste XVI a. pabaigoje-XVII a. viduryje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biržų kunigaikštystės komunikacija su Kuršo ir Žemgalos kunigaikštyste XVI a. pabaigoje-XVII a. viduryje
Alternative Title:
Communication of Biržai principality with Curonian and Semigallian principality at the end of the 16th-the middle of the 17th century
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Biržų kunigiakštystė; Kuršo ir Žiemgalos kunigiakštystė; Kultūrinė komunikacija.
EN
Biržai Principality; History of GDL; Curonian and Semigalian principality; cultural communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Biržų kunigaikštystės - kunigaikščių Radvilų Dubingių šaka - ryšiams su LDK vasalu Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštyste. Kaip ir Livonija, Prūsija bei Žemaitija Kuršas ir Žiemgala Biržų kunigaikštystei buvo svarbios kultūrinei komunikacijai. Istoriografijoje Kuršui skirta žymiai mažiau dėmesio negu Livonijai. Skirtumas tarp Biržų kunigaikštystės ir Kuršo (pirmoji buvo Radvilų šeimos privati valda; antrojiLDK leninė kunigaikštystė, vasalas) nebuvo didelė kliūtis regionų ryšiams. Rašytiniai ir kartografiniai šaltiniai rodo, kad XVI-XVII a. siena tarp dviejų kunigaikštysčių ėjo Nemunėlio upe. Biržų ir Kuršo kunigaikštysčių tarpusavio ryšiai straipsnyje analizuojami tokios galimos klasifikacijos pagrindu: 1) antropologinę regionų dinamiką (gyventojų migracijos ir apsigyvenimo statusas); 2) žemėvaldą (Kuršo piliečių žemės nuosavybė Biržų kunigaikštystėje ir atvirkščiai); 3) iš Kuršo kilusių vokiečių žemvaldžių ir latvių valstiečių padėtį Biržų kunigaikštystėje; 4) ūkinius ryšius (prekyba ir ūkinio mentaliteto tarpusavio skvarba); 5) ateivių iš Kuršo ir vietos miestiečių teises; 6) Livonijos karus kaip ryšių katalizatorius; 7) konfesines sąsajas tarp liuteronų provincijų (bažnyčių); 8) asmeninius Biržų kunigaikštystės ir Kuršo elito ryšius (kunigaikščiai Radvilos ir Kuršo kunigaikščiai).

ENThe article is intended to present the relations of Biržai Duchy – the Dubingiai branch of dukes Radziwiłłs - with the Duchy of Courland and Semigallia, the vassal of GDL. As Livonia, Prussia and Samogitia Courland and Semigallia were important for cultural communication of Biržai Duchy. Courland receives less attention than Livonia in historiography. The difference between Biržai Duchy and Courland (the first one was privately owned by Radziwiłł family; the second one - LDK fief duchy, vassal) was not a significant barrier to regional relations. Written and cartographic sources show that the boundary between two duchies was the Nemunėlis river in the sixteenth-century. Mutual relationship between the duchies of Courland and Biržai are analyzed in the article according to the potential classification basis: 1) the anthropological regional dynamics (migration of population and residence status), 2) land use (land ownership by Courland citizens in Biržai Duchy and vice versa), 3) status of German landowners coming from the Courland and Latvian peasants in Biržai Duchy, 4) economic relations (trade and mutual penetration of economic mentality), 5) rights of newcomers from Courland and local citizens; 6) Livonian wars as a catalyst for communication, 7) the confessional relationship between Lutheran provinces (churches), 8) personal relationships between elite of Biržai Duchy and Courland (dukes Radziwiłłs and dukes of Courland).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17859
Updated:
2022-01-07 16:10:28
Metrics:
Views: 12
Export: