Лингвометодические вопросы скрытой интерференции на грамматическом уровне

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Лингвометодические вопросы скрытой интерференции на грамматическом уровне
Alternative Title:
  • Lingvistiniai didaktiniai slaptos interferencijos klausimai gramatikos lygmenyje
  • Lingua didactis issues of hidden interference at the grammatical level
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 209-214
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTLyginamosios kalbos produktai dviejose kalbose yra neigiamas reiškinys. Straipsnyje kalbos reiškinys yra analizuojamas lyginamuoju lygmeniu taip pat kaip kalbos produktai yra analizuojami kaip tiesioginės interferencijos reiškinys. Straipsnio tikslas – slaptos interferencijos gramatikos lygmenyje analizė. Taip pat kalbama apie tai, kad pašnekovas bando išvengti reiškinių, kurie yra reti palyginus su jo gimtąja kalba. Minėtieji klausimai yra tyrinėti rusų kalbos suvokimo gramatiniu lygmeniu, o rezultatai apdoroti lietuvių kalbos besimokančiųjų. Straipsniu siekiama aktualizuoti teksto gramatines formas, skirtumus tarp lietuvių ir rusų kalbų leksemų konotacinių reikšmių. Adekvataus vertimo rezultatas priklauso nuo leksemos gramatinės formos ir aktyvių medžiagos mokymo procesų mokymo praktikoje.Reikšminiai žodžiai: Paslėptoji interferencija; Lyginamoji morfologija; Konotacinė žodžio reikšmė; Vertimo adekvatumas; Hidden interference; Comparative morphology; Connotative meaning of word; Adequate translation.

ENComparative language production in two languages is a negative phenomenon. The article analyses the language phenomenon at the comparative level and language production as a direct interference phenomenon. The purpose of the article is to analyse hidden interference at the grammatical level. It also says that the interlocutor attempts to avoid the phenomena that are uncommon compared with his native language. The said issues are studied at the grammatical level of Russian language perception, with results processed by those studying the Lithuanian language. The article is aimed at actualising grammatical forms of a text, differences between the connotative meanings of Lithuanian and Russian lexemes. Adequate translation depends on the grammatical form of the lexeme and the activating processes of teaching material in teaching practices.

ISBN:
9984-14-272-8
Related Publications:
Etnolingvistika / Aloyzas Gudavičius. Šiauliai : K.J. Vasiliausko įm., 2000. 181 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1776
Updated:
2013-04-28 15:32:57
Metrics:
Views: 30
Export: