Europos Sąjungos vartototjų teisės įgyvendinimas nacionalinėje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos vartototjų teisės įgyvendinimas nacionalinėje teisėje
Alternative Title:
Implementation of European Union consumer protection law into national legislation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 72 (64), p. 46-54
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariamas Europos Bendrijos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimas nacionalinėje teisėje. Straipsnio tikslas – aptarti į nacionalinę teisę perkeliant Europos Bendrijos direktyvos dėl vartotojų teisių apsaugos taikytinus dėsnius. Straipsnyje apibrėžiamos Europos Sąjungos institucijų kompetencijos ribos vartotojų teisių apsaugos drityje ir konkretizuojamas direktyvos reguliavimo pobūdis. Šiuo aspektu svarbūs tokie klausimai: kokius įsipareigojimus nacionaliniam įstatymų leidėjui numato direktyvos dėl vartotojų teisių apsaugos perkeliant jas į nacionalinės teisės sistemą? Kokios apimties teisinio reguliavimo koncepciją nacionaliniam įstatymų leidėjui privalu įgyvendinti nacionalinėje teisinėje sistemoje? Straipsnyje taip pat aptariami Europos Bendrijos direktyvos teisės formos pakeitimo Europos Sąjungos Konstitucijoje klausimai. Pateikiami Europos Bendrijos direktyvų dėl vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimo principai pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos konstitucinę sutartį. Atliekant Europos Bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos konstitucinės sutarties lyginamąją analizę, pabrėžiami egzistuojantys panašumai ir skirtumai, analizuojama esama bei būsima teisinė padėtis, taip pat pateikiama Europos Sąjungos vartotojų teisės įgyvendinimo nacionalinėje teisėje analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos teisė; Vartotojų apsaugos teisė.

ENThis research aims to examine the enforcement of the European Consumer Protection Law in the national law. The EC Consumer Protection Directives have the status of a special law at the national level. The thesis deals with the question of which regulation programme of the EC Consumer Protection Directives is mandatory to the national legislator. The technical transfer of the EC directives into national law must be considered: either the directives are inserted into the Civil Code, or the transfer takes place in a special legislative act, or the transfer is not necessary and it is sufficient to conform to the aims and purposes of the directive. The main interest of the research is to find the common principles for the implementation of European directives in the domestic law. The research starts with a systematic review of consumer protection rules in relation to the system of private law. Subsequently, the article examines particular directives: Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products; Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts; Council Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 9Q/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC. The final chapter presents research results and conclusions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1775
Updated:
2018-12-20 23:05:03
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: