Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia Salake : istoriografinė apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia Salake: istoriografinė apžvalga
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2008, t. 12, p. 112-122
Keywords:
LT
Katalikų bažnyčių istorija; Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia; Salakas; istoriografinė apžvalga.
EN
History of Catholics Church; St. Mary Suffering Church; Salakas; historiographical overview.
Summary / Abstract:

LTVienas gražiausių Lietuvos kampelių - Salako parapija šiandien skaičiuoja 512–uosius gyvavimo metus. Pastatyta bažnyčia ne kartą dėl gaisrų ir kitų priežasčių buvo perstatyta. Paskutinioji - penktoji 2011 metais švęs savo šimtmetį. Įspūdingo dydžio akmeninė Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia, pastatyta pačių gyventojų rūpesčiu ir pastangomis, liudija gyventojų religingumą. Straipsnio tikslas: Susisteminti žinomą publikuotą medžiagą; Išsiaiškinti ir susisteminti Lietuvos archyvuose esančią Salako istorijai svarbią archyvinę dokumentiką; Apžvelgti Salako miestelio ir parapijos istoriją. Salako Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia - vienas unikaliausių Dievo namų Panevėžio vyskupijoje. Publikuotuose darbuose Salako miestelio ir bažnyčios istorija glaudžiai persipynusi. Salako Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios istoriografijoje išskiriame archyvinę ir spausdintą medžiagą. Publikuotoji medžiaga: mokslinė literatūra; Salake dirbusių dvasininkų atsiminimai; informacinė literatūra; periodinė spauda. Artėjantis Salako Švenčiausiosios Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios 100–mečio jubiliejus - paskata parengti bažnyčios ir parapijos istorijai skirtą darbą.

ENOne of the most beautiful parts of Lithuania, Salakas parish, commemorates its 512th anniversary this year. Its church has been rebuilt several times due to fires and other reasons. The last, fifth church will celebrate its 100th anniversary in 2011. The impressively-sized stone Church of the Blessed Lady of Sorrows, which was constructed by the concern and efforts of local residents, witnesses their religiousness. The purpose of the article is to systematise available published material; find out and systematise archival documentary material available in Lithuanian archives, which is important to the history of Salakas; review the history of Salakas town and parish. The Church of the Blessed Lady of Sorrows in Salakas is one of the most peculiar houses of God in Panevėžys diocese. The history of Salakas town and church are tightly intertwined in published works. We distinguish archival and print material in the historiography of the Church of the Blessed Lady of Sorrows in Salakas. The following material has been published: scientific literature; memories of the clergy who worked in Salakas; informational literature; periodical press. The approaching 100th anniversary of the Church of the Blessed Lady of Sorrows is an stimulus to prepare a work dedicated to the history of the church and the parish.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17704
Updated:
2013-04-28 18:43:43
Metrics:
Views: 90
Export: