Lithuanian libraries: providing services for the information society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian libraries: providing services for the information society
In the Journal:
Baltic IT&T review. 2005, no. 3, p. 38-43
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Internetas / Internet; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTLietuvos bibliotekų vaidmuo informacinėje visuomenėje yra pripažintas ir įteisintas bendrosiose valstybės ilgalaikėse strategijose ir programose. Aiški Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo kryptis skatina gerinti bibliotekų galimybes aprūpinti Lietuvos visuomenę reikalinga informacija. Straipsnyje apžvelgiama bibliotekų technologinės infrastruktūros ir turinio plėtra Lietuvos bibliotekose. Prieigos prie informacijos, taikant informacines ir ryšių technologijas, pagrindą sudaro nuo 1996 metų kuriama Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema LIBIS. Sistemos įgyvendinimui sąlygas sudaro trijų – akademinių bibliotekų, viešųjų ir specialiųjų bibliotekų bei mokyklų bibliotekų – automatizacija. Viešosiose bibliotekose, ypač kaime, prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros situacija – prasčiausia. Tai neleidžia išnaudoti plačiausio bibliotekų tinklo galimybių, mažinant Lietuvos gyventojų informacinę, geografinę ir socialinę atskirtį. Bibliotekų paslaugos Lietuvoje vis dar grindžiamos tradiciniais dokumentais – knygos ir kiti spaudiniai sudaro daugiau nei du trečdalius fondų. Visgi prenumeruojamų elektroninių duomenų bazių skaičius ir panaudojimas Lietuvos bibliotekose auga. O interneto paslaugų plėtros bei turinio skaitmeninimo darbų pavyzdžiai akivaizdžiai rodo, kad Lietuvos didžiosios bibliotekos yra pakankamai kompetentingos ir gali dalyvauti platesnio masto iniciatyvose. Šios srities koordinavimui geresnes sąlygas sudaro 2005 m. patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija. Parengus ją papildančią strategiją ir programą bus kryptingai plėtojama Lietuvos kultūros skaitmeninto paveldo prieiga visuomenei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Informacinė visuomenė; LIBIS (informacijos paieškos sistema; Internetas.

ENThe role of libraries of Lithuania in information society is recognised and stipulated in long-term state strategies and programmes. The clear development tendency of the information society in Lithuania calls for improved possibilities of libraries to supply the society with the necessary information. The article reviews the development of technological infrastructure and content in Lithuanian libraries. The basis of access to information by way of information and communication technologies consists of the Integrated Library Information System of Lithuania (LIBIS) under development since 1996. The system is possible due to automation of three types of libraries, namely, academic libraries, public and special libraries, and school libraries. Public libraries, particularly those based in rural areas, have the worst access to the infrastructure of information and communication technologies. This is a burden for using the opportunities offered by the broadest library network in order to bridge information, geographical and social gaps in the population of Lithuania. Library services in Lithuania are still based on traditional documents – books and other publications account for more than two thirds of library stock. Nevertheless, the number and use of subscription electronic databases in Lithuanian libraries has been growing. The development of Internet services and examples of content digitalisation are perfect proof of the competence of Lithuania’s largest libraries to be part of larger initiatives. Coordination of this field is facilitated by the 2005 of digitalisation of the cultural heritage of Lithuania.

ISSN:
1407-9313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/177
Updated:
2021-02-28 14:32:10
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: