The New case of transformations in the European Union : integral space creation processes in the Baltic Region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The New case of transformations in the European Union: integral space creation processes in the Baltic Region
Alternative Title:
Naujas transformacijų Europos Sąjungoje atvejis: integruotos erdvės Baltijos regione kūrimasis
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 24, p. 9-24
Keywords:
LT
integracija; transformacijos; socialinė; ekonominė; technologinė aplinka; Baltijos regionas.
EN
integration; transformations; social; economic; technological space; Baltic region.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos ekonominėse erdvėse šiuo metu intensyviai vyksta įvairių regioninių struktūrų formavimosi, taip pat jau susiklosčiusių regioninių struktūrų tolimesnės raidos ir plėtros procesai. Šie procesai iš esmės atspindi bendrąją vidinės integracijos tendenciją, pasireiškiančią įvairiuose Europos Sąjungos regionuose, ypač tuose, kuriems priklauso nedidelės šalys. Šios tendencijos esmė yra ta, jog tokių regionų viduje vyksta vidinės tarptautinės integracijos procesai, išreiškiantys intensyvų skirtingus ekonomikos ir socialinio gyvenimo sektorius atstovaujančių tiek įvairios nacionalinės kilmės, tiek ir įvairių tarptautinių įmonių, kitų organizacijų bendradarbiavimą, jungimąsi į įvairius tinklus bei susiliejimą, taip pat kitais būdais pasireiškiantį vidinį regioninį ekonomikos ir socialinio gyvenimo internacionalizavimą. Dabartinis Europos Sąjungos raidos laikmetis gali būti vertinamas kaip naujo tipo transformacijų laikotarpis. Naujos regionų kompozicijos formavimasis bei naujos regionų raidos sampratos atsiradimas parodo ir Europos Sąjungoje išryškėjantį polinkį į inovacijų potencialo tolimesnį plėtojimą ir modernizavimą. Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjamos regioninės integracijos Baltijos regione ypatybės, parodoma vieningos socialinės, ekonominės, kultūrinės, technologijų pažangos erdvės formavimo perspektyva. Atskleidžiami įvairūs vidinę integraciją Baltijos regione sąlygojantys veiksniai. Baltijos regionas gali būti kaip pavyzdys plėtojant tiek vidinę regioninę integraciją skirtinguose regionuose, tiek ir tarpregioninius ryšius siekiant Europos Sąjungoje aktyvinti inovacijas bei toliau stiprinti jų potencialą.

ENThe new case of transformations in the Baltic region and in the European Union in general, as well as the unified social, economic and technological space formation processes in the Baltic region are described and analysed. These processes are comprehended as an important factor of further social, economic and technological modernization in the Baltic countries, as an precondition for more intensive and active integration of Baltic economic systems into the European and global economic and technological structures, as well as an knowledge based society and knowledge economy creation factor. The arguments determining the idea of the Baltic region community and unity, as well as opposing arguments are evaluated. The main principles of integration in the Baltic region, as well as the possible integration strategies are analysed. The unified social, economic and technological space in the Baltic region as an research area is described. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Baltic postcolonialism / edited by Violeta Kelertas. Amsterdam ; Rodopi, 2006. vii, 464 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17671
Updated:
2018-12-17 12:16:58
Metrics:
Views: 2
Export: