Kai kurie civilinių teisių ypatumai taikant prevencinį ieškinį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie civilinių teisių ypatumai taikant prevencinį ieškinį
Alternative Title:
Some peculiarities of defending of civil rights applying preventive lawsuit
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 99-106
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prevencinis ieškinys.
Keywords:
LT
Prevencija / Prevention; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTCivilines teises galima ginti įvairiais būdais. Vienas iš teisminių civilinių teisių gynimo būdų - draudimas atitikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys). Teisinėje visuomenėje pažįstami tokie terminai kaip „vindikacinis ieškinys", „negatorinis ieškinys", „netiesioginis ieškinys", „prevencinis ieškinys". Pastarieji du priskiriami prie naujų teisinių sąvokų. į>\o straipsnio tikslas - atskleisti prevencinio Ieškinio, kaip vieno iį civilinių teisių gynimo būdų, taikymo sąlygas. Prevencinis ieškinys - naujas teisinis terminas Lietuvos civilinėje teisėje. 1964 m. civiliniame kodekse šis civilinių teisių gynimo būdas nebuvo įtvirtintas, šiame straipsnyje aptariamos teoriškai mažai nagrinėto, o praktiškai retai taikomo prevencinio ieškinio, kaip civilinių teisių gynimo būdo, prigimtis, taikymo variantai, kai kurios taikymo sąlygos, ypatumai. Nagrinėjami šio ir kai kurių kitų civilinių teisių teisminių gynimo būdų panašumai ir skirtumai. Straipsnio autoriai nebando neginčijamai apibūdinti pozicijos dėl civilinių teisių gynimo remiantis prevenciniu ieškiniu taikymo sąlygas bei prevencinio ieškinio turinį, tačiau siūlo pamąstyti, kokioms konkrečioms sąlygoms esant gali būti tinkamai taikomas prevencinis ieškinys teismų praktikoje ir kaip juo remdamiesi subjektai galėtų veiksmingiau ginti savo civilines teises. [Iš leidinio]

ENThe article deals with a category of preventive lawsuit, which is quite rarely observed in the reality and judicial practice of the recent years. The aim of the article is to reveal the conditions of the application of the preventive lawsuit as one of the pattern of the defense of the civil rights. Preventive lawsuit is a new term in the civil law of Lithuania. There were no such term and such pattern of the defense of civil rights in the civil code of 1964. Within the pale of this aniele it is discussed the nature of the preventive lawsuit, the modes of applications, some conditions and peculiarities of the preventive lawsuit as one of the pattern of the defense of the civil rights. The article deals with the similarities and differences of the preventive lawsuit and some other patterns of the defense of civil rights, which are applied in the court. The authors of the article are not seeking to present the unchallenged position describing the conditions of the application of the preventive lawsuit and contents of the preventive lawsuit, but offers to discuss on what conditions the preventive lawsuit may be applied in the judicial practice and how the subjects of the civil law may use this lawsuit more effective. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai / Vytautas Mizaras. Vilnius : Justitia, 2003. 375 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1763
Updated:
2018-12-20 23:05:02
Metrics:
Views: 63    Downloads: 7
Export: