Ateitininkų organizacijos principų įgyvendinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ateitininkų organizacijos principų įgyvendinimas
Alternative Title:
Ateitininkai organization principles implementation
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 90, p. 72-76
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTremiantis 2006 m. Šiauliuose vykusios studentų ateitininkų žiemos akademijos dalyvių tyrimo duomenų analize, straipsnyje nagrinėjama ateitininkų organizacijos veikla. Daugiausiai dėmesio skiriama studentų savikritiškam požiūriui į organizacijos darbą, perspektyvas. iškeltos problemos apibendrinamos, o nustačius veiklos trūkumus, ieškoma priemonių juos ištaisyti ir tokiu būdu tobulinti visą ateitininkų organizacijos veiklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ateitininkų organizacija; Studentų; Ateitininkų žiemos ir Vasaros akademijos; Organizacijos; Principai; Ateitininkai organization; winter and; Summer ateitininkai students’ academy; Organization; Principles; Studentų ateitininkų Žiemos ir Vasaros akademijos; Organizacijos principai.; winter and summer ateitininkai students’ academy; Organization principles.

ENAteitininkai has its activities program, federation statute (2003), but perfection task of work in main principles realization and keeping them in life is topical and scientifically not examined question. Article is keeping opinion that every human has right to recognize each field of life and various values systems, also unclose under natural requirement. In Ateitininkai organization events members study various problems connected with program and activities course, narrowly looking at science and christianity relation, impulse of Ateitininkai activities in universities.[...] Ateitininkai keeps on main program principles in life and events: intelligence, nationality, domestic problems, catholicism, society, but they are ascertain, that there are stronger, harder problems. Problems arise depending on inner organization factors and outside, also interpersonal perception of program principles. For more qualitative perception Ateitininkai must work more active, study ideology and show more initiative. Attendance in Ateitininkai events academic youth evaluates positively [...]. Faith is important for academic youth, because of the spiritual development of society and themselves. For the most of youth, attending in the organization activities is a part of life and method. Functioning as Ateitininkai, they become more versatile, get an experience, test themselves and also find the meaning of life. Ateitininkai organization is unique phenomenon, which implicates big experience, traditions. Reaching activities progress, organization is analyzing, examine and summarizing [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Lietuvos ateitininkų edukacinis idealas / Saulius Matulis. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 59-64.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17625
Updated:
2018-12-17 12:16:51
Metrics:
Views: 13    Downloads: 7
Export: