Ateitininkų organizacijos istorinė raida ir dabarties problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ateitininkų organizacijos istorinė raida ir dabarties problemos
Alternative Title:
Historical development and nowadays problems of an ateitininkai organization
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 89, p. 168-177
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ateitininkų organizacija; Studentų ateitininkų žiemos ir Vasaros akademijos; Organizacijos principai; Ateitininkai organization; winter and; Summer ateitininkai students’ academy; Organization; Principles; Studentų; Ateitininkų Žiemos ir Vasaros akademija; Organizacijos; Principai; Ateitininkai students winter and summer academies; Spiritual revival; Ateitininkų organizacija; Studentų ateitininkų Žiemos ir Vasaros akademija; Organizacijos principai.; Ateitininkai organization; Organization principles; Spiritual revival.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Organizacijos principai; Organizacijos principai.; Principai; Studentai / Students.
EN
Ateitininkai organization; Ateitininkai students winter and summer academies; Organization principles; Organization; Principles; Spiritual revival; Spiritual revival.; Summer ateitininkai students’ academy; winter and.
Summary / Abstract:

LT1989 m. buvo atkurta Ateitininkų federacija. Šiuo metu tai viena gausiausių ir sėkmingiausiai veikiančių Lietuvos jaunimo organizacijų. Ateitininkai du kartus per metus renkasi į jiems organizuojamas akademijas (SAŽA ir SAVA). 2006 m. akademijos, vykusios Šiauliuose, metu buvo išsamiau nagrinėtos organizacijos problemos. Akademijos dalyviai nagrinėjo ir dauguma gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Svarbiausi buvo aukštojo mokslo, ateitininkų veiklos plėtros universitetuose, mokslo ir religijos klausimai. Išryškėjo ir trūkumai, kaip antai: neišaiškinta visuomenei ateitininkų ideologija, nepakankama ateitininkų branda, organizacijos tikslų nesupratimas, nepalanki aplinka ateitininkų vertybių sklaidai, pilietiškumo, drąsos kovoti su sunkumais trūkumas, kitus užgožiantis lyderiavimas, ateitininkų nebendradarbiavimas su savo universitetais. Akademinis jaunimas turėtų nebijoti parodyti daugiau ryžto, iniciatyvos, kūrybiškumo ir tuo pat metu nevengti atsakomybės, tvirčiau laikytis savo principų, drąsiau visuomenėje skleisti katalikiškumą. [Iš leidinio]

ENAteitininkai organization stored big experience in work with youth. Each year they organize many youth camps, courses, study weeks for academy pupils and students in different places of Lithuania. Ateitininkai organization was regenerated in 1989. Looking at historical development biggest influence to this movement made P. Dovydaitis, S. Šalkauskis [...] Ateitininkai is most grounded and successful Lithuanian youth organization now. There were discussions about organization problems in academy, which was organized in Siauliai in 2006. [...] Higher education, expansion of ateitininkai in universities, science and religion questions were most interesting and important. Some lack showed up also - an ideology which is not explained to society, not understanding aim of organization, not well-disposed atmosphere for values expansion, lack of public, courage to fight with difficulties, leaders upstaging other members, ateitininkai are not collaborating with their universities. Ateitininkai have activities program, federation statute (2003), but their activities task - to follow and keep main principles in life - is relevant and scientifically unexplored question. In a very beginning ateitininkai had aim to resist demoralizing tsar official schools and authority influence, which implied antichristianity, nihilism, anarchism. It means to reach main goal - to initiate spiritual revival of nation. And also nowadays academic youth should not be afraid to show more strength, initiative, and creativeness and in the same time not to avoid responsibility, keep their own principles stronger and more hardily propagate catholic principles in a society, because ateitininkai import basement to future youth activities. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17608
Updated:
2018-12-17 12:16:47
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: