Lietuvos viešųjų bibliotekų kaita : Delphi tyrimo rezultatų ataskaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos viešųjų bibliotekų kaita: Delphi tyrimo rezultatų ataskaita
Alternative Title:
Changes in Public Libraries of Lithuania: Results of a Delfi Survey
In the Journal:
Šiandien aktualu. 2005, Nr. 1 (32), p. 26-51
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis paremtas 2004 metais Delfi apklausos metodu atliktu tyrimu, kuriuo buvo siekta atskleisti Lietuvos viešųjų bibliotekų pagrindines veikos kryptis ir funkcijų kaitą, įvardyti plėtros barjerus bei paskatas. Ekspertai konstatuoja, kad nuo 1995 metų dėl įvairių pokyčių šalyje gerokai pasikeitė viešųjų bibliotekų vaidmuo. [...]. Informacinės visuomenės kontekste pastebima bibliotekų mnemotinės (žinijos išsaugojimo) ir komunikacinės (sklaidos) funkcijų transformaciją. Išsaugojimo uždavinio reikšmė šiek tiek sumažėjo, o sklaidos – žymiai padidėjo. Tikėtina, kad bent jau penkerius metus šios tendencijos išsilaikys. Aplinkos pokyčiai paskatino bibliotekų vaidmens ir paslaugų plėtrą, kuriai kiekvienos konkrečios bibliotekos atveju priklausė nuo sugebėjimų pasinaudoti papildomo finansavimo galimybėmis ir sąveikauti vietos politinėje arenoje. [...] Numatoma, kad artimiausioje ateityje bibliotekų veikloje tradicinių funkcijų vieta nesikeis, tačiau didės informacinės ir švietimo veiklos reikšmė. Veržliausios viešųjų bibliotekų plėtros sritys siejamos su technologijų taikymu ir tarptautiniu bendradarbiavimu. Didžiausią įtaką plėtrai darė aplinkos veiksniai, ypač – ekonominiai. Tokios viešųjų bibliotekų plėtros kryptys kaip automatizacija ir kompiuterizacija, ekspertų nuomone, bus aktualios ir ateityje. Ilgalaikio dėmesio reikalaus ir bibliotekų tinklo optimizavimas, profesionalų kvalifikacijos ir žinių ugdymas, interneto prieigos kaimo bibliotekose diegimas. Valstybės finansavimo stoka ir išorinių šaltinių parama ir ateityje darys didžiausią įtaką plėtrai, o pagrindiniu naujovių barjeru bibliotekos viduje bus inertiškos bibliotekininkų nuostatos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Viešosios bibliotekos; Ekspertai; Tyrimai; Plėtra.

ENThe article is based on the 2004 survey published in the delfi.lt online news portal aimed at revealing the main fields of operations of Lithuanian libraries and evolution of their functions, as well as obstacles and incentives for development. One of the key achievements is the new concept of a public library based on democratic values. In the context of information society, transformation of libraries’ mnemonic and communication functions is observed. The significance of the preservation function has diminished, while that of the spread function has increased. The tendencies are expected to remain unchanged for the coming five years. No changes in the traditional library functions are anticipated in the coming years, while the significance of information and educational activities should grow. The most aggressive fields of development of public libraries are linked with technological applications and international cooperation. The biggest influence was made by outside factors, particularly economic circumstances. Experts argue that fields of development of public libraries, such as automation and computerisation, will retain their urgency in the future. Long-term attention will be required by optimisation of the library network, development of qualification of professionals and know-how, as well as introduction of Internet access at rural libraries. In the future, insufficient state funding and support from external sources will have the biggest effect upon development, while passive stance of librarians will be the main obstacle to innovation.

ISSN:
1392-1428
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/176
Updated:
2013-04-28 15:14:11
Metrics:
Views: 44
Export: